Воропай Олексій Валерійович

 

У 2001 році закінчив з відзнакою Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет.

Почав займатися науковими дослідженнями під керівництвом д.т.н. професора Янютіна Е. Г. з 1998 року.

У грудні 2001 року вступив до аспірантури Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) за фахом 01.02.04 – механіка твердого тіла, що деформується. Достроково (22 жовтня 2004 року) успішно захистив кандидатську дисертацію за темою «Некоректні задачі динаміки пластин при імпульсних впливах» в спеціалізованій вченій раді Д 64.062.04 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

З 2015 по 2018 роки навчався в докторантурі НТУ «ХПІ» на кафедрі вищої математики за фахом 01.02.04 – механіка твердого тіла, що деформується, і підготував докторську дисертацію.

До теперішнього часу опубліковано більше 70 наукових робіт, серед яких 3 наукових монографії. Наукові досягнення доповідалися на більш ніж 30 міжнародних наукових конференціях, в тому числі і зарубіжних.

Після успішного захисту кандидатської дисертації з 2004 по 2018 роки викладав на кафедрі деталей машин і ТММ Харківського національного автомобільно-дорожнього університету предмети теорію машин і механізмів, деталі машин, прикладну механіку і технічну механіку.

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента.

З жовтня 2018 року працює доцентом кафедри вищої математики.