Завідувач кафедрою

 

Чікіна Наталія Олександрівна

Чікіна Наталія Олександрівна

Закінчила ХДУ ім. А.М. Горького (ХНУ ім. В.Н. Каразіна), механіко-математичний факультет, і аспірантуру на кафедрі вищої математики ХПІ (НТУ «ХПІ»). Захистила в ХДТУРЕ кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.03 – Системи та процеси керування.

На кафедрі вищої математики працює з 1981 року. Має вчене звання доцента кафедри вищої математики та професора НТУ «ХПІ». Має понад 70 наукових публікацій. Регулярно бере участь в роботі міжнародних наукових конференцій «ISDMCI» і «СІЕТ».

У співавторстві опублікувала 15 навчальних посібників, з яких 5 з грифом МОН України, 4 навчально-методичних посібників для студентів НТУ «ХПІ», навчально-методичний посібник із застосування математичних методів аналізу та обробки результатів досліджень для студентів медичних університетів і медичних факультетів університетів, монографію за методами прогнозування станів динамічних об’єктів для студентів-кримінологів юридичних ВНЗ.

Працює спільно з інженерами лабораторією ЦНИТ НТУ «ХПІ» над створенням автоматизованої системи дистанційного навчання і контролю знань студентів з вищої математики для інженерних ВНЗ. Область наукових інтересів – системи та процеси в умовах апріорної невизначеності.