Проект освітньої програми “Хімічні технології та інженерія”

Проект на освітньо-професійну програму «Хімічні технології та інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» НТУ “ХПІ”. Завантажити […]