Про нашу спеціальність

Наші випускники – спеціалісти широкого профілю і необхідні на всіх підприємствах хімічної, металургійної, фармацевтичної, енергетичної, харчової промисловості та агрохімічного комплексу України

ОСВІТУ ТРЕБА ЗДОБУВАТИ ТАМ – ДЕ ВЧАТЬ, А ЦЕ РОБЛЯТЬ У НАС 

Кафедра хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології – найстаріша кафедра НТУ “ХПІ”, одна з провідних серед університетів України і СНД.

Готує фахівців в області:

–   неорганічного синтезу та каталізу;

–   виробництва харчових напівпродуктів і консервантів;

–   продуктів агрохімічного комплексу;

–   питної та технологічної води;

–   природоохоронних хімічних технологій;

–  хімічних технологій для фермерських господарств.

Викладачі кафедри – 5 професорів, докторів наук, 5 доцентів, кандидатів наук – проводять наукові дослідження за цими напрямами із залученням студентів, з яких найбільш успішні – продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі.

На кафедрі є комп’ютерний клас. Студенти можуть одночасно навчатися на військовій кафедрі і отримати офіцерське звання.

При кафедрі діють денне і заочне відділення. Тривалість навчання:

Форма навчання Бакалавр Магістр Магістр
Денна 4 роки 1,4 років 1,9 років
Заочна 4 роки 1,4 років

Напрями підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів

1. Хімічна технологія неорганічного синтезу, сорбентів і каталізаторів

Вивчають технології:

–  продуктів основної хімії;

–  промислових, благородних і медичних газів;

–   каталізаторів, сорбентів, поглиначів і наповнювачів;

– фізико-хімічні методи інтенсифікації видобутку та транспортування нафти і природного газу;

– мінеральних солей і реактивів для фармацевтичної і харчової промисловості.

2. Виробництво неорганічних харчових напівпродуктів, консервантів і продуктів агрохимкомплекса

Вивчають:

–  технології мінеральних і биоминеральных добрив, кормових добавок;

–  виробництво соди, лугів, оксидів, пігментів, харчових консервантів, ароматизаторів, миючих речовин;

–  технології регульованих газових сумішей для зберігання овочів і фруктів;

–  мембранні технології.

3. Питна та технічна вода

Вивчають технології:

– водопідготовки питної та технологічної води, газованих напоїв, кисневих коктейлів;

– дезодорантів, освіжувачів, рідкої вуглекислоти, опріснення морської води;

– виробництво флокулянтів, коагулянтів та іонообмінних матеріалів.

4. Природоохоронні хімічні технології, енергозбереження та альтернативні енергоносії

Вивчають:

– технології захисту навколишнього середовища;

– технології переробки твердих побутових відходів, екології міст і регіонів;

– технологічні процеси екологічної безпеки;

– технології та обладнання альтернативної енергетики (воднева енергетика, біоенергетика);

– біотехнології, мікробіологію, токсикологію у технологіях очищення й утилізації газових, твердих і рідких відходів;

– комп’ютерне проектування, математичне моделювання та оптимізацію природоохоронних хімічних технологій;

– маловідходні виробництва і використання екологічно чистих технологій.

5. Нанотехнології і наноматеріали

Вивчають:

–  нанотехнології у виробництві мінеральних добрив, каталізаторів і сорбентів;

–  нанорозмірні композиційні матеріали;

–  технології нанодисперсних порошків оксидів металів;

–  механохімічний синтез нанорозмірних матеріалів;

–  нанотехнології молекулярного нашарування у виробництві каталітичних мембран;

–  наноматеріали для сонячної енергетики, синтетичні алмази, матеріали для сенсорів.

6. Хімічні технологіїі для фермерських господарств

Вивчають:

–  приготування рідких комплексних добрив із мікроелементами для підвищення врожайності;

–  технології захисту та збереження врожаю;

–  технології водопідготовки для господарських потреб та капельного зрошування;

–  утилізація господарських відходів та тваринницьких комплексів;

–  технології альтернативної енергетики (біогаз та біопаливо).

Після навчання студенти вміють

 –   проектувати технології основних хімічних продуктів;

–   випускати продукцію і керувати технологічними процесами на діючих підприємствах;

–  проводити експертизу та здійснювати контроль за якістю продукції;

–  здійснювати рекламну і маркетингову діяльність у просуванні хімічних продуктів на ринок з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Місце роботи та працевлаштування

 –       інженер-технолог на підприємствах будь-якої форми власності: хімічних, фармацевтичних, підприємствах агрохимичекого і харчового комплексу, в тому числі на молоко – та цукрових заводах;

–  магістри-дослідники в науково-дослідних і проектних організаціях;

–  референтами з хімічної технології на виробництвах мінеральних солей і препаратів для фармацевтичної, харчової та інших галузей промисловості;

–  фахівцями з переробки та утилізації газових викидів, рідких і твердих відходів підприємств;

–  менеджерами хімічної і харчової технології, маркетолог якості продукції, фахівець з оптової торгівлі хімічною продукцією;

–  інженерами-екологами, експертами державної екологічної інспекції, митного контролю, а також у галузі криміналістики;

–  технологами підготовки питної та технологічної води, в тому числі і для забезпечення фермерських господарств крапельним поливом;

–  фахівцями з використання інформаційних технологій у різних галузях промисловості.

Вища освіта – це всебічний розвиток особистості.

Навчання в нашому Університеті дає прекрасні можливості для подальшого гармонійного і всебічного розвитку особистості.

Університет має один з кращих в Україні спортивний комплекс, де студенти можуть повноцінно займатися улюбленим видом спорту.

Центром художньої творчості і духовного спілкування студентів і викладачів Університету є Палац студентів. Він дає можливість студентам брати участь в роботі творчих колективів найрізноманітніших жанрів самодіяльного мистецтва.

Наша адреса:

Харків, 61002, Кирпичова,2, НТУ “ХПІ”

технічний корпус, 2 поверх

Для реєстрації бажаючих вступити на нашу освітню програму “Хімічні технології та інженерія” (спеціалізація Хімічні технології неорганічних речовин) надаємо адресу електронної пошти та інтернет ресурсів:

E-mail: Svitlana.Avina@khpi.edu.ua

https://web.kpi.kharkov.ua/xtnv/?lang=uk

https://www.facebook.com/nonorganickharkiv

Телефони:

(067)-973-58-54  доцент Авіна Світлана Іванівна

(066)-989-98-61 доцент Сінческул Олександр Леонідович

Як нас знайти: