Переваги випускників

І. Наші випускники завжди можуть знайти роботу в Харкові, інших містах України та за кордоном!!!

На промислових підприємствах (у тому числі екологічних відділах і лабораторіях) не залежно від форми власності: хімічних, металургійних, енергетичних, машинобудівних, молокопереробних, цукрових заводів; на підприємствах з забезпечення населення питною водою; переробних підприємствах аграрного комплексу; академічних інститутах, галузевих науково-дослідних і проектних інститутах; викладачами (за спеціальністю) університетів, академій, інститутів, технікумів, технічних училищ.

ІІ. Переваги випускників кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології:

 1. Наші спеціалісти можуть не тільки проаналізувати і зробити висновок про перевищення вмісту шкідливих речовин у викидах (відходах) різних виробництв, але й розробити технології (запропонувати методи) очищення або утилізації (вторинного використання) відходів виробництв. Цьому в Харкові вчать тільки у нас!
 2. Екології в нас вчать не формально (тільки за книжками), а на кафедрі є матеріальна база, студентами виконуються лабораторні роботи, проводяться наукові дослідження в цьому напрямку, роботи аспірантів і пошукувачів, захисти кандидатських і докторських дисертацій.
 3. Переваги перед хіміками класичних університетів. Так, там теоретична підготовка з хімії є високою, але вони не вивчають інженерні дисципліни, а готують педагогів (вчителів) для шкіл. Такі ж самі переваги перед педагогічними університетами.
 4. Наші випускники можуть працювати не тільки на хімічних підприємствах, але й на заводах харчових кислот, спиртових, цукрових заводах, де вирішують питання підготовки води для різних потреб, очищення газових викидів, стічних вод, твердих відходів виробництв від шкідливих речовин; проводять хроматографічні методи аналізу; розробляють і удосконалюють окремі стадії виробництва, наприклад, одержання допоміжних матеріалів для відбілювання цукру.
 5. Наші випускники вміють розробити технологію підготовки води для будь-яких потреб, в тому числі глибокодемінералізованої для енергетичних підприємств (ТЕЦ, котельних та інших); питної води, в тому числі мінералізованої.
 6. Випускники нашої кафедри можуть розробити технологію та розрахувати обладнання для очищення газових, рідких і твердих відходів будь-яких виробництв, а також для виробництва газів: N2, O2, He, Ar, рідких газів та інших.
 7. Наші випускники – спеціалісти в галузі виробництва мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин можуть працювати на підприємствах агрохімічного комплексу, фірмах, які спеціалізуються на постачанні мінеральних добрив та інших підприємствах.
 8. Наша спеціальність є загальнотехнологічною, найбільш широкою і найменш шкідливою (токсичною) серед всіх хімічних спеціальностей.
 9. Наші випускники завжди зможуть знайти роботу тому, що знають, що можна отримати з наявної сировини і яка сировина потрібна для виробництва даного продукту.
 10. На нашій кафедрі, єдиній в Україні, готують спеціалістів в галузі каталізу і технології каталізаторів и адсорбентів. Близько 80 % усіх виробництв хімічної, фармацевтичної продукції є каталітичними.
 11. Наші випускники успішно працюють в галузі видобування, транспортування і первинної переробки природного газу в нафтогазовому комплексі України та інших держав, так як випускники навчальних закладів, які готують спеціалістів з видобування і транспортування нафти і газу, не мають глибоких знань в галузі їх хімічної переробки на корисні продукти: мінеральні добрива, спирти, капрон, поліетилен, ПВА та інші.

Нічого страшного нема, якщо Ви не маєте великих знань хімії. На першому курсі, протягом 1,5-2 місяців, викладається «вирівнювальний» шкільний курс хімії.