Досягнення кафедри

Кафедра ХТНВ, К і Е традиційно визнається провідною кафедрою в області гетерогенного каталізу, природоохоронних хімічних технологій, розробки та модернізації технологій основного хімічного синтезу, продуктів агрохімічного комплексу.

За останні п’ять років випускниками кафедри захищено 3 докторські та 15 кандидатських дисертацій.

Співробітниками кафедри щорічно публікується близько 50 статей в журналах за фахом з викладом основних наукових результатів, частина з яких представляється на конференціях і семінарах. На кафедрі, як правило, виконують дисертаційні роботи 5-7 аспірантів, 1-2 докторанта.

Випущені кафедрою підручники з технології азотної кислоти, технології зв’язаного азоту та методам розрахунків в технології неорганічних речовин використовуються не тільки в СНД, але і в Китаї, Індії, широко відомі фахівцям в цій області за рубежами України.

Багато керівників найбільших хімічних комбінатів і науково-дослідних інститутів, ректори та проректори університетів, завідувачі кафедрами є випускниками кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології НТУ «ХПІ».