Наукові дослідження

Перелік наукових досліджень кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», які можуть зацікавити виробників або споживачів в наступних областях:

 

 1. Технологія зниження парниковоутворючого газу – закису азоту.
 2. Утилізація золо-шлакових відходів теплоелектростанцій.
 3. Технології NPCa – добрів із фосфоритів з низьким вмістом оксиду фосфору (V)
 4. Технологія переробки рідинних відходів содового виробництва з отриманням хімічноосадженного карбонату кальцію як наповнювача різноманітних композиційних матеріалів
 5. Розробка наукових основ технології безхлорних калійних добрів нового покоління.
 6. Нанорельєфні та композиційні металеві покриття.
 7. Нові каталітичні системи на основі тонких плівок та нанодисперсних порошків
 8. Технологія хімічного осадження тонких плівок сульфіду кадмію
 9. Приготування та відновлення активності гетерогенних каталізаторів в ультразвуковому полі.
 10. Активація та регенерація платинових каталізаторів у виробництві нітратної та синильної кислот.
 11. Утилізація та переробка складних хімічних систем на основі концентрованої нітратної кислоти.
 12. Технологія карбонатних сполук натрію та кальцію на основі комплексної переробки сировини
 13. Видобування сполук ванадію та молібдену із відпрацьованих каталізаторів
 14. Очистка стічних промислових вод від сполук марганцю, нікелю і ванадію
 15. Технологія синильної кислоти і ціанистих сполук
 16. Фільтрація стічних вод, в яких містяться рідинні вуглеводні, за допомогою абсорбентів без їх регенерації
 17. Тривала ізоляція пластових вод нафтових і газових родовищ
 18. Розігрів газоносного та нафтоносного пласту.
 19. Хімічна технологія баротермохімічного впливу на пласти газових та нафтових свердловин з метою підвищення їх продуктивності (дебіту).

 

e-mail: Olexander.Sincheskul@khpi.edu.ua

tel. (066)-989-98-61