ГРИНЬ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ

ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР

ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ

АКАДЕМІК АН ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІК АН ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Закінчив Харківський політехнічний інститут і працює в НТУ “ХПІ” з 1974 року

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Теоретичні основи хімічної технології. Моделювання складних хімічних процесів. Промислова екологія і каталіз

КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ – 320, кількість винаходів – 42

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ: монографії – “Каталітичні та масообмінні процеси під тиском в технології неорганічних речовин”, “Отримання синильної кислоти за методом Андруссова”, “Наукова и науково Організаційна діяльність академіка В.І. Атрощенко в хімічної технології “; підручник – “Технологія зв’язаного азоту”

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: читає курси лекцій Хімічна технологія неорганічних речовин

НАУКОВІ КОНТАКТИ: ЗАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”, “ОРГХИМ” (м. Сєвєродонецьк), Інститут загальної неорганічної хімії НАН України

КІЛЬКІСТЬ ПІДГОТОВЛЕНИХ: кандидатів – 16, доктора наук – 4

КОНТАКТИ (тел., E-mail): раб. (057) 707-62-56, gryn@kpi.kharkov.ua

ДОВІДКА про науково-педагогічну та громадську діяльність