Анкетування студентів

АНКЕТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ЗВІТ за результатами опитування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня на предмет оцінки якості ОПП “Фінанси і банківська справа” та залучення їх до процесу періодичного перегляду ОПП (другий семестр 2022/2023 н.р.)

ЗВІТ за результатами опитування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня на предмет оцінки якості ОПП “Фінанси і банківська справа” та залучення їх до процесу періодичного перегляду ОПП (другий семестр 2022/2023 н.р.)