Бізнес-консалтинг

Метою діяльності студентського наукового гуртка є залучення студентів до проведення науково-дослідної діяльності у сфері обліку, аналізу та аудиту, участі у науково-практичних заходах та конкурсах, створення майданчика для комунікації та взаємодії з представниками бізнесу, сприяння розвитку творчого мислення та успішній самореалізації студентів в процесі навчання, опанування професією та майбутнього кар’єрного зростання.
Основні напрями наукової діяльності гуртка:
• Бізнес-аналітика
• Діджитал облік та податковий консалтинг
• Міжнародний облік та аудит

Діяльність наукового студентського гуртка передбачає: обговорення нагальних проблем обліку та бізнес-аналізу, актуальних питань оподаткування та аудиту, проведення різноманітних науково-освітніх заходів з представниками бізнесу, зустрічі зі студентами та випускниками, залучення студентів до дискусійно-аналітичних клубів і круглих столів, участь студентів у наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, підготовка та публікація тез доповідей, наукових статей, проведення конкурсу презентацій, оволодіння навичками роботи з аудиторією та основами ораторського мистецтва.
Робота у науковому гуртку дозволить студентам: уміти вести конструктивний діалог, обґрунтовувати власну позицію, аргументувати свою думку, працювати з науковою та нормативною літературою і проводити тематичні дослідження, систематизувати інформацію та готувати науково-аналітичні огляди, поглибити свої знання з профільних дисциплін.

Керівник гуртка: Колєсніченко Анастасія Сергіївна