Дипломне проектування та практика

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого кваліфікаційного рівня (бакалавр) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого кваліфікаційного рівня (бакалавр)
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого кваліфікаційного рівня (магістр) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого кваліфікаційного рівня (бакалавр)
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» першого кваліфікаційного рівня (бакалавр) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого кваліфікаційного рівня (бакалавр)
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» другого (магістерського) рівня вищої освіти МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» другого кваліфікаційного рівня (магістр) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого кваліфікаційного рівня (бакалавр)
Методичні вказівки до проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
денної та заочної форм навчання (третій курс)
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого кваліфікаційного рівня (бакалавр)
MASTER’S THESIS GUIDELINES for full- and part-time students “Finance, Banking, Insurance and Stock Market” major 072 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
PRE-DIPLOMA PRACTICE INSTRUCTION for full- and part-time students “Finance, Banking, Insurance and Stock Market” major 072 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого кваліфікаційного рівня (бакалавр)