Клуб фінансистів

Мета студентського наукового гуртка “Клуб фінансистів”: залучення студентів до проведення науково-дослідної діяльності у сфері обліку та фінансів, участі у наукових та бізнес-проектах, науково-практичних заходах та конкурсах, створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності та кар’єрного росту.

Основні напрямки наукової діяльності гуртка:
• Банківський менеджмент
• Корпоративні фінанси
• IT фінанси

Діяльність наукового студентського гуртка передбачає зустрічі зі студентами та обговорення сучасних проблем обліку та фінансів, актуальних питань фінансового менеджменту, залучення до дискусій представників бізнесу, проведення конкурсу презентацій, доповідей студентів.

Студенти гуртка вчаться ораторській майстерності, вмінню формулювати тези, публікувати статті і робити доповіді на конференціях.

Керівник гуртка: Татаринцева Юлія Леонідівна