Наукова діяльність

Кафедра економічного аналізу та обліку щорічно проводить всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції.

Міжнародна науково-практична конференція “Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум»

Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція «Актуальні проблеми управління економічним розвитком»