ІІІ-ій Міжвузівський молодіжний науково-практичний форум: «Наука і освіта – запорука розвитку економіки»

Запрошуємо прийняти участь у ІІІ-му Міжвузівському молодіжному науково-практичному форумі: «Наука і освіта – запорука розвитку економіки», що пройде 17 – 19 травня 2016 року на базі кафедри економічного аналізу та обліку НТУ “ХПІ”

Основні тематичні напрями конференції:
1. Удосконалення методичних засад бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах: національна та світова практика;
2. Обліково-аналітичні аспекти стратегічного управління підприємством;
3. Сучасні інформаційні системи, як базис забезпечення економічної та фінансової безпеки в умовах глобалізації.

За результатами форуму планується видання збірки тез доповідей.

Завантажити інформаційний лист