Студентська науково-практична конференція “Перспективи економічного розвитку Слобожанського краю”

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти безкоштовну участь у І-ій студентській науково-практичній конференції «Перспективи економічного розвитку Слобожанського краю», що відбудеться у Харківському національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 11 травня 2017 року.

 Мета конференції – удосконалення наукового забезпечення процесів реформування в економіці та підготовка на його основі практичних рекомендацій.

Конференція проводиться у двох форматах: очному та дистанційному. Очний формат передбачає безпосередню участь у роботі конференції: участь у пленарному та/або секційному засіданнях, живе спілкування та обговорення проблем. Дистанційна участь передбачає лише публікацію Ваших наукових праць.

До публікації приймаються тези доповідей обсягом до 2 сторінок, оформлені згідно умов.

За результатами роботи конференції планується випуск та розповсюдження електронної збірки тез доповідей

 Основні тематичні напрямки конференції (секції):

  1. Підприємництво, як основа стійкого регіонального економічного розвитку
  2. Удосконалення обліку і аудиту діяльності суб’єктів господарювання в контексті впровадження МФСО.
  3. Впровадження інноваційної парадигми розвитку регіону. Формування стабільного громадянського суспільства.
  4. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та удосконалення підходів до управління персоналом.
  5. Розвиток ІТ-проектів, як основа формування ІV промислової революції.
  6. Сучасні методи мережевого маркетингу як складові бенчмаркетингу проектів.
  7. Формування якісної освіти, як запорука стрімкого розвитку національної економіки.

Фінансові умови участі у конференції:

Публікація тез доповідей обсягом до двох сторінок у електронній збірці безкоштовна.

Витрати на харчування і проживання учасники конференції несуть самостійно. На одну наукову працю надсилається один авторський примірник збірки тез доповідей.

 Будьте уважні: Тези доповідей приймаються до 8 травня 2017 р. включно!

Адреса Оргкомітету: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ауд. 901 У/1, кафедра економічного аналізу та обліку. Е-mail: hpi.studkonf@gmail.com Додаткова інформація про конференцію, заявка та приклади оформлення розміщені на сайті кафедри Економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ» за посиланням: https://goo.gl/VKOhd7

Контактні дані:

Відповідальний секретар конференції Хмельницька Анастасія Василівна тел.050-910-70-29

Заступник відповідального секретаря конференції Наумова Тетяна Андріївна тел.063-587-41-59.

 Вимоги до оформлення матеріалів для публікації:

1) Тези обсягом до 2 стр. формату А4 повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word.

2) Всі поля по 2 см. Міжстроковий інтервал – полуторний, шрифт Times New Roman – 14 пт, звичайний.

3) Інформація про авторів. Кількість авторів – не більше 3. Відступ – 1,25 см. Вирівнювання – по лівому краю. Ініціали й прізвища набираються заголовними буквами; шрифт – курсив напівжирний Слідом за прізвищем через кому вказується вчений ступінь, посада.

4) Назва тез друкується великими літерами через один порожній рядок після інформації про авторів; шрифт – звичайний, напівжирний, розмір – 14 пт, відступ – 1,25 см. Вирівнювання – по лівому краю.

5) Основний текст починається через один порожній рядок після назви тез. Розмір шрифту – 14 пт. Новий рядок (відступ) – 1,25 см. Вирівнювання по ширині.

6) Формули створюються у вигляді об’єктів редактором формул і центруються; нумерація ставиться праворуч у дужках; вирівнюється по правому краю.

7) Скановані рисунки та таблиці не допускаються. Рисунки повинні бути оформлені як окремий об’єкт (бажано MS Visio) у тексті. Всі елементи рисунка, включаючи надписи, повинні бути згруповані. Рекомендується використовувати чорно-білу палітру, якість відтворення рисунків кольорової палітри не гарантується.

8) Таблиця відокремлюється від тексту зверху й знизу порожнім рядком; використовується шрифт – 14 пт. Номер таблиці й напис оформляти у вигляді складової частини таблиці без сітки. Номер має вигляд: Таблиця 1 – Назва (вирівнювання по лівому краю з відступом 1,25 см).

9) Через один порожній рядок після основного тексту тез друкується список літератури. Розмір шрифту – 10 пт. Без нового рядка. Вирівнювання по ширині. Список літератури починається з набраних напівжирним шрифтом слів “Список літератури”, слідом за якими ставиться двокрапка. Сам список літератури набирається суцільним текстом з виділенням прізвищ і ініціалів авторів курсивом, номер позиції виділяється жирним шрифтом. Не допускається відрив номера позиції в списку літератури й ініціалів від прізвища автора.

10) Файли «заявка», «тези», «стаття» повинні мати таке розширення: *.doc, *.rtf, а копія чеку про оплату – з розширенням *.jpeg, а в назві – міститься прізвище першого автора, набране латиницею. (наприклад: zayvka_Popov.doc, tezisi_Popov.doc, stattya_Popov.doc, oplata_Popov.jpeg)

Тези доповідей повинні бути ретельно відредаговані та підписані авторами. Відповідальність за зміст та оформлення статей несе автор.

Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, науковому рівню, вимогам оформлення, надані пізніше встановленого терміну чи без оплати організаційного внеску, не розглядаються і не друкуються.