Освітня програма «Фінанси і банківська справа»

2020 рік
Рівень освітньої програми Програма Рецензії стейкхолдерів
Другий (магістерський) рівень вищої освіти ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

 

2021 рік
Рівень освітньої програми Програма Рецензії стейкхолдерів
Другий (магістерський) рівень вищої освіти ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

 

2022 рік
Рівень освітньої програми Програма Рецензії стейкхолдерів
Другий (магістерський) рівень вищої освіти ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА
Second (Master’s) level of higher education FINANCE AND BANKING

 

2023 рік
Рівень освітньої програми Програма Рецензії стейкхолдерів
Другий (магістерський) рівень вищої освіти ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Матриця відповідності визначених результатів навчання, компетентностей та освітніх компонентів  за вибірковими блоками

Second (Master’s) level of higher education FINANCE AND BANKING

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми Фінанси і банківська справа

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і банківська справа» (ID у ЄДЕБО 20250) за другим рівнем вищої освіти за справою №663/АС-24)