Підсумки ІІ етапу всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Управлінський облік»

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ III–IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Вже другий рік поспіль на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 15-17 травня 2019 р. було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни «Управлінський облік» серед студентів ЗВО України ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Оргкомітетом було надіслано листи-запрошення з інформацією про умови проведення олімпіади до 102 ЗВО України та отримано згоду (анкети учасників) від 147 осіб із 51 ЗВО України від представників з різних регіонів України.
Захід, присвячений підбиттю підсумку Олімпіади відкрив голова Організаційного комітету Олімпіади, проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ» доктор технічних наук, професор Руслан Павлович Мигущенко та директор навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ» доктор економічних наук, професор Олександр Володимирович Манойленко.


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Управлінський облік» відбувся у два тури. Перший тур олімпіади (тестові завдання) був спрямований на визначення рівня знань конкурсантів з теорії управлінського обліку. З цією метою було запропоновано опрацювати 60 тестових завдань з відповідних тем управлінського обліку. Другий тур (ситуаційні завдання) був пов’язаний з розв’язком завдань, що передбачали перевірку засвоєння студентами алгоритму вирішення типових завдань з управлінського обліку. Цей тур передбачав перевірку вміння того, як продемонструвати свої знання з управлінського обліку в найкращому вигляді за відведений час.


Оцінювало учасників Журі, до складу якого увійшли експерти з обліку з провідних закладів вищої освіти України: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Національного університету «Львівська політехніка», Львівського національного аграрного університету, Миколаївського національного аграрного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Житомирського державного технологічного університету, Сумського державного університету, Запорізького національного університету, Чернігівського національного технологічного університету, Національного університету харчових технологій, Донецького національного університету імені Василя Стуса, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Національної металургійної академії України, Національного університету харчових технологій, ДВНЗ «Університет банківської справи», Львівського торговельно-економічного університету, Національної академії статистики, обліку та аудиту.
Переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Управлінський облік» серед закладів вищої освіти України стали такі здобувачі другого (магістерського) рівня освіти:

Сеник Катерина Сергіївна – диплом І ступеня, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Лисенко Емілія Юріївна – диплом ІІ ступеня, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Булавко Іван Михайлович – диплом ІІ ступеня, Житомирський державний технологічний університет Потоцька Олена Андріївна – диплом ІІ ступеня, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Ніколов Олександр Павлович – диплом ІІІ ступеня, Одеський національний економічний університет Білодон Діана Дмитрівна – диплом ІІІ ступеня, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Управлінський облік» серед закладів вищої освіти України стали такі здобувачі першого (бакалаврського) рівня освіти:

Ілюшик Наталія Іванівна – диплом І ступеня, Луцький національний технічний університет Місюра Олександр Юрійович – диплом ІІ ступеня, Херсонський національний технічний університет Дутчак Яна Сергіївна – диплом ІІ ступеня, Миколаївський національний аграрний університет Макогон Поліна Володимирівна – диплом ІІ ступеня, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи” Вертійко Артем Андрійович – диплом ІІ ступеня, Чернігівський національний технологічний університет Качанова Наталія Сергіївна – диплом ІІІ ступеня, Одеський національний політехнічний інститут
Горбатюк Анастасія Михайлівна – диплом ІІІ ступеня, Хмельницький національний університет Гуменюк Дарія Олегівна – диплом ІІІ ступеня, Національна академія статистики, обліку та аудиту Бас Дар’я Петрівна – диплом ІІІ ступеня, Таврійський державний агротехнологічний університет Пашинов Віталій Олександрович – диплом ІІІ ступеня, Одеська державна академія будівництва та архітектури Криса Дмитро Юрійович – диплом ІІІ ступеня, Київський національний торговельно-економічний університет

Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1410 від 13.12.2012 р. визначено, що кількість переможців не може перевищувати 10% від загальної кількості Учасників. При підведенні остаточних підсумків Олімпіади кількість студентів, що набрали визначену п. 5.4 кількість балів від максимально можливої сумарної кількості балів перевищила 10% поріг. Організаційним комітетом Олімпіади було прийнято рішення відкоригувати кількість переможців Олімпіади, як це визначено п. 5.4 Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1410 від 13.12.2012 р.).
Крім цього, учасників олімпіади нагороджено грамотами у номінаціях: «За креативний підхід до вирішення завдань та активну участь», «За ґрунтовну теоретичну підготовку та високі показники», «За оперативність і кмітливість при вирішенні завдань», «За оригінальність мислення при вирішенні завдань та активну участь», «За волю до перемоги і наполегливість при вирішенні завдань» та видано подяки за участь викладачам, що супроводжували студентів.
Для членів журі та викладачів, які супроводжували студентів, кандидатом мистецтвознавства, доцентом кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ», коуч-тренером, сертифікованим AoEC (The Academy of Executive Coaching) Середою Наталією Вікторівною було проведено Тренінг «Риторика для лідерів».

Під час проведення олімпіади члени журі та супроводжуючі особи мали змогу взяти участь у екскурсійній програмі, яка передбачала відвідування історичного центру Харкова, проведеної кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри етики, естетики та історії культури НТУ «ХПІ», поетом, етнографом, фольклористом, літературознавцем, культурологом, мистецтвознавцем Красіковим Михайлом Михайлович.

Також, 16 травня в рамках святкування Дня вишиванки всі учасники, журі, організаційного комітету та викладачів, які супроводжували студентів, що прийшли у вишиванках отримали подарунки від НТУ «ХПІ».
Партнерами олімпіади виступили:

    • Інститут сертифікованих фінансових менеджерів України (THE INSTITUTE OF CERTIFIED FINANCIAL MANAGERS (ICFM), яким було надано в якості призів: грошові винагороди, сертифікати на участь у іспиті «Управлінський облік та прийняття рішень» для отримання міжнародного диплому DipICFM UK (освітній центр «Бізнес центр Професіонал», м. Київ), цінні подарунки від партнеру ICFM Україна.
    • Громадська спілка «Палата аудиторів та бухгалтерів України» (ГС ПАБУ), якою було надано в якості призів: річна передплата на електронну версію журналу «Аудитор України», грошовий сертифікат на участь у вебінарах ГС ПАБУ, комплект Міжнародних стандартів аудиту.
    • Українська Асоціація Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів (УАСБА), якою було надано в якості призів: сертифікати на дистанційне навчання з дисципліни «Управлінський облік 1» (освітній центр «Елькон», м. Дніпро), книги «Управлінський облік: від теорії до практики», грамоти від Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів.

Адміністрація НТУ «ХПІ» висловлює подяку за надану спонсорську та організаційну підтримку у проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Управлінський облік»:

Яблонській Наталії Павлівні – координатору міжнародних освітніх програм, провідному фахівцю з організації і проведення ділових подій, PR менеджеру ТОВ «Бізнес центр Професіонал»
Бойку Олександру Васильовичу – Президенту Громадської спілки «Палата аудиторів та бухгалтерів України», Президенту групи компаній «Де Візу» Харламовій Олені Вікторівні – Віце-президенту Громадської спілки «Палата аудиторів та бухгалтерів України», ректору ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», генеральний директор ТОВ «Агентства з МСФЗ», доктору економічних наук, професору Хоріковій Олені Петрівні – Координатору ICFM Великої Британії в Україні та Кавказу, Члену Ради директорів Global ICB/ICFM, UK, Генеральному директору ТОВ «Бізнес центр Професіонал» Канигіну Сергію Львовичу – Президенту Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів Ємельяновій Альоні Валентинівні – керівнику відділу маркетингу і сервісу освітнього центру «Елькон»

Оргкомітет олімпіади вітає переможців та бажає максимальної реалізації їх творчого потенціалу в ім’я процвітання нашої рідної України!

Свої відгуки, зауваження та пропозиції щодо проведення Олімпіади надсилайте на електронну адресу