Про Кафедру

Кафедра обліку і фінансів має двадцятип’ятирічну історію. Починаючи з 1996 року кафедра є провідною ланкою Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім рівнями вищої освіти за денною та заочною формами навчання.

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітні програми:
🔻Облік, аудит і оподаткування
🔻Діджитал облік і бізнес-консалтінг

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітні програми:
🔻Облік, аудит і оподаткування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітні програми:
🔻Фінанси і банківська справа
🔻Фондовий ринок і цифрові фінансові технології

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
🔻Фінанси і банківська справа

Третій (освітньо-науковий) рівень
🔻Фінанси, банківська справа та страхування

Кафедра пишається своїм професорсько-викладацьким складом. Підготовку фахівців за спеціальностями здійснюють 5 професорів і докторів наук, 15 доцентів і кандидатів наук, серед яких сертифіковані аудитори України, керівники і фінансові директори підприємств. До освітнього процесу кафедри залучаються представники бізнесу Харкова та Харківської області. У складі кафедри експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Серед здобутків кафедри численні перемоги студентів у міжнародних та українських наукових конкурсах і студентських олімпіадах, організація та проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів».

Кафедра обліку і фінансів надає можливість студентам проходити стажування та сприяє їх працевлаштуванню на час канікул за кордоном.

 

Контакти кафедри:
м.Харків, вул. Пушкінська, б. 79/2,
корпус У-5, 2 поверх, ауд. 205

тел. +38 (068) 057-71-02
AF@khpi.edu.ua
oleksandr.manoylenko@khpi.edu.ua

Кафедра в соціальних мережах:
https://t.me/acctfin
https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/
https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw
https://www.facebook.com/af.khpi