Спеціальність 071 “Облік і оподаткування»

Форма навчання:

 • денна форма навчання
 • заочна форма навчання

Освітні програми
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Облік, аудит і оподаткування
 • Діджитал облік і бізнес-консалтінг

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Облік, аудит і оподаткування

 Загальна інформація

Навчання в галузі обліку і оподаткування дає Вам можливість отримати професійні, сучасні знання в галузі діджитал-обліку, бізнес-аналізу, оподаткування, аудиту, управління підприємством на основі обліково-аналітичної інформації, фінансового та податкового консалтингу.

Індивідуально формуючи навчальну програму та спеціалізовані модулі на основі дисциплін вільного вибору, студенти набувають конкретних навичок, адаптованих до їх інтересів та майбутнього шляху професійного розвитку. В результаті випускники готові працювати в усіх секторах економіки, від невеликих компаній до міжнародних корпорацій. Здатність аналізувати поточні тенденції та економічні явища дозволяє випускникам знаходити роботу, яка потребує компетентності у прийнятті управлінських рішень.

Профілі студентів

Випускник зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:

 • Знає методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами;
 • Здатний організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту;
 • Володіє інноваційними технологіями, обґрунтовує вибір та пояснює застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання;
 • Визначає інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надає консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації;
 • Обґрунтовує вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства;
 • Формує фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднює й використовує відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень;
 • Збирає, оцінює та аналізує фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

Кар’єрні перспективи

 • Головний бухгалтер,
 • Бухгалтер,
 • Аудитор,
 • Внутрішній аудитор,
 • Бухгалтер з управлінського обліку
 • Фінансовий директор,
 • Бізнес-аналітик,
 • Податковий інспектор,
 • Власники бізнесу в сфері аудиту,
 • Власники бізнесу в сфері фінансового і податкового консалтингу.

Переваги навчання

 1. Підготовка здійснюється за актуальною спеціальністю
 2. Наші освітні програми засновані на міжнародних стандартах підготовки фахівців в сфері обліку і фінансів
 3. Можливість навчання на англійській мові
 4. Допомога при працевлаштуванні вже починаючи з другого курсу
 5. Можливість реалізувати власний стартап при підтримці фахівців
 6. Високий професійний рівень викладачів
 7. Лекції від залучених менеджерів, фахівців з бізнесу, коучів
 8. Проектне навчання: можливість навчатись і виконувати реальні замовлення бізнесу
 9. Можливість обирати напрями навчання
 10. Стажування та навчання за кордоном по програмі міжнародного обміну студентами
 11. Науковий гурток: підготовка до участі у конференціях, написання статей та публічних виступів

Відповіді на всі питання щодо вступу та навчання на кафедрі обліку і фінансів НТУ “ХПІ”   https://t.me/acctfin

Контакти:

+38(066)2275765

https://www.facebook.com/af.khpi

https://www.instagram.com/accounting.finance.ntu.khpi

 

Більше інформації про програму навчання: