Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”

Форма навчання:

 • денна форма навчання
 • заочна форма навчання

Освітні програми
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Фінанси і банківська справа
 • Фондовий ринок і цифрові фінансові технології

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Фінанси і банківська справа

Третій (освітньо-науковий) рівень:

 • Фінанси, банківська справа та страхування

 Загальна інформація

Навчання в галузі фінансів дають вам можливість отримати професійні передові знання в сфері управління корпоративними фінансами та бухгалтерського обліку, особистих фінансів і управління капіталом, податків, фінансових ринків і функціонування фінансових установ.

Індивідуально формуючи навчальну програму та спеціалізовані модулі, студенти набувають конкретних навичок, адаптованих до їх інтересів та майбутнього шляху професійного розвитку. Окрім базових предметів, таких як фінанси, міжнародна банківська справа, фінансове планування та бюджетування, страхування, програма включає курси у сфері розрахунків і платежів в міжнародному бізнесі, комплаєнс-менеджменту, електронного документообігу, факторингу та форфейтингу та ін.

В результаті випускники готові працювати в усіх секторах економіки, від невеликих компаній до міжнародних корпорацій. Здатність аналізувати поточні тенденції та фінансові явища дозволяє випускникам знаходити роботу, яка потребує компетентності у прийнятті фінансових рішень.

Профілі студентів

Випускник бакалавра зі спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»:

 • вміє спілкуватися на професійному рівні у сфері фінансів;
 • готовий працювати у фінансових установах, фінансових відділах компаній, а також у транснаціональних компаніях, включаючи роботу за кордоном;
 • має професійні знання у сфері фінансів (включаючи бухгалтерський облік та фінансову звітність), управління фінансовими ризиками та прийняття фінансових рішень;
 • знає, як функціонують фінансові установи (включаючи банки, страхові компанії, інвестиційні та пенсійні фонди), компанії та державні установи;
 • здатний аналізувати основні економічні процеси на макроекономічному та мікроекономічному рівнях, а також аналізувати фінансовий стан компанії та сім’ї;
 • розуміє причини, наслідки та зв’язки економічних і фінансових процесів у ринковій економіці;
 • володіє знаннями про процеси на світових фінансових ринках;
 • може ідентифікувати ризики та здатний приймати рішення, що ведуть до прийнятного рівня ризику;
 • здатний ідентифікувати та аналізувати різні джерела фінансових даних.

Кар’єрні перспективи

 • Фінансовий радник
 • Фінансовий менеджер
 • Фінансовий аналітик
 • Ризик-менеджер
 • Банкір
 • Спеціаліст апарату НБУ
 • Фахівець системи банківського нагляду
 • Менеджер зі страхування

Переваги навчання:

 1. Підготовка здійснюється за актуальною спеціальністю
 2. Наші освітні програми засновані на міжнародних стандартах підготовки фахівців в сфері обліку і фінансів
 3. Можливість навчання на англійській мові
 4. Допомога при працевлаштуванні вже починаючи з другого курсу
 5. Можливість реалізувати власний стартап при підтримці фахівців
 6. Високий професійний рівень викладачів
 7. Лекції від залучених менеджерів, фахівців з бізнесу, коучів
 8. Проектне навчання: можливість навчатись і виконувати реальні замовлення бізнесу
 9. Можливість обирати напрями навчання
 10. Стажування та навчання за кордоном по програмі міжнародного обміну студентами
 11. Науковий гурток: підготовка до участі у конференціях, написання статей та публічних виступів

Відповіді на всі питання щодо вступу та навчання на кафедрі обліку і фінансів НТУ “ХПІ”   https://t.me/acctfin

Контакти:

+38(066)2275765

https://www.facebook.com/af.khpi

https://www.instagram.com/accounting.finance.ntu.khpi

 

Більше інформації про програму навчання: