Вітаємо переможців 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Вітаємо переможців 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань «Облік і оподаткування» 2023-2024

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, проводиться відповідно до затверджених наказів Міністерства освіти і науки України з метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах.

У 2023/2024 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей проводився з 148 галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій).

Переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Облік і оподаткування» у 2023/2024 навчальному році стали: студент 6го курсу групи БЕМ-М322 Рогоза А.О., науковий керівник проф. кафедри обліку і фінансів Давидюк Т.В.; студентка 3го курсу групи БЕМ-321а Аль-Сьюф Я.А., науковий керівник доц. кафедри обліку і фінансів Колєсніченко А.С. та студент 4го курсу групи БЕМ-321са Костін Б.О., науковий керівник доц. кафедри обліку і фінансів Строков Є.М.

Наукові роботи були присвячені питанням розвитку теоретико-методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку і аналізу маржинального доходу підприємства; покращення обліку та аудиту витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємства; підвищення ефективності функціонування системи управлінського обліку фінансово-кредитних установ, використання управлінського обліку як інструмента оцінки та покращення діяльності комерційного банку.

Практичне значення отриманих результатів полягає в сприянні удoскoнaленню метoдики тa oргaнізaції oбліку та економічного аналізу маржинального доходу підприємства; забезпеченні можливості застосування розроблених пропозицій щодо удосконалення організаційних і методичних підходів до обліку витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності; впровадженні дієвих способів управлінського обліку як інструмента оцінки та підвищення ефективності діяльності комерційного банку.

Вітаємо переможців 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузей знань «Фінанси і кредит» та «Фінансова екосистема» 2023-2024

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, проводиться відповідно до затверджених наказів Міністерства освіти і науки України з метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах.

У 2023/2024 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей проводився з 148 галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій).

Переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Фінанси і кредит» у 2023/2024 навчальному році стали: студент 5го курсу групи БЕМ-М423а Атауш В.В, науковий керівник ас. кафедри обліку і фінансів Яковлев В.І.; студент 6го курсу групи БЕМ-М422 Торяник М.Р., науковий керівник доц. кафедри обліку і фінансів Назарова Т.Ю.; студентка 2го курсу групи БЕМ-422 Обожина М.В., науковий керівник ст. викладач кафедри обліку і фінансів Альошин С.Ю. та студент 4го курсу групи БЕМ-420д Артеменко О.А., науковий керівник доц. кафедри обліку і фінансів Фальченко О.О.

У наукових роботах досліджено теоретичні і методичні положення та розроблено науково-практичні рекомендації щодо забезпечення фінансової стійкості банку; оцінки фінансової стійкості діяльності малого підприємства; удосконалення фінансового управління діяльності підприємства на основі контролінгу; формування політики антикризового управління підприємства, ґрунтуючись на результатах діагностики фінансового стану та загроз банкрутства.

Практичне значення наукових робіт полягає у систематизації, узагальненні, доповненні та обґрунтуванні теоретичних основ і розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення управління фінансової стійкості банків в Україні в умовах конкурентного середовища; забезпеченні фінансової стійкості підприємства в умовах економічної нестабільності; покращення системи фінансового управління підприємства; удосконалення політики антикризового фінансового управління підприємства.