Wroclaw Annual Conference on Health and Lifestyle (WAICHL-2024)

Wroclaw Annual Conference on Health and Lifestyle (WAICHL-2024), 23-24 maja 2024 r.

Метою конференції є представлення результатів досліджень та обмін думками щодо економічних, соціальних проблем і проблем охорони здоров’я в срібній економіці. Крім того, наміром організаторів є активізація та інтеграція академічної спільноти, місцевої та регіональної влади, громадських інституцій та представників ділового світу для просування здорового та відповідального способу життя в суспільстві, що старіє.

З 2023 року НТУ ХПІ став партнером конференції WAICHL, яка щорічно проводиться Інститутом права, адміністрування та економіки Вроцлавського університету https://wichl.uni.wroc.pl/index.php/en/partners/partners

Завідувач кафедри професор Манойленко Олександр Володимирович щорічно запрошується в організаційний і програмний комітет конференції WAICHL https://wichl.uni.wroc.pl/index.php/en/organizers/organizing-committee

В цьому році викладачі кафедри обліку і фінансів ННІ ЕММБ приймали участь у міжнародній конференції у рамках договору співпраці:

Prof. dr hab. Oleksandr Manoylenko, prof. dr hab. Svitlana Kuznetsova, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Inwestycje w fintech i usługi finansowe oraz sposoby dostosowania do potrzeb starszych konsumentów

Prof. dr. Tetiana Nazarova, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Problems and risks of the pension system of Ukraine under martial law

Prof. dr. Olha Mashchenko, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Contemporary trends in pension security systems in the context of global challenges

Теми конференції WAICHL-2024 включали питання, пов’язані з економічними, соціальними проблемами та проблемами охорони здоров’я, з якими стикається старіюче суспільство. На конференції були представлені окремі аспекти активного старіння, харчові звички, а також культурні, релігійні та правові детермінанти якості життя людей похилого віку. Крім того, дискусія була зосереджена на ролі соціально-економічних і технологічних інновацій в срібній економіці, з особливим наголосом на ролі штучного інтелекту та робототехніки в послугах догляду за людьми похилого віку.

Участь у конференції стала можлива за допомогою програми міжнародної мобільності викладачів Erasmus+ між Вроцлавським університетом і Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»