126«Інформаційні системи та технології»

Програмне забезпечення інформаційних систем – це конкурсна пропозиція 126 «Інформаційні системи та технології», яка передбачає підготовку фахівців по роботі з інформаційними системами і технологіями, містить блок дисциплін blockchain та розподілених программних систем. Навчальна програма була розроблена на основі взаємодії кафедри ПІІТУ з провідними європейськими вузами Франції, Італії, Німеччини, Швеції, Ліхтенштейну, Норвегії, Словенії і Литви в рамках міжнародного проекту MASTIS.
Про конкурсну пропозицію:
Метою конкурсної пропозиції є підготовка фахівців з розробки і супроводу інформаційних систем і технологій різного призначення.

Базові дисципліни з інформаційних технологій: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Основи веб-технологій», «Проектування баз даних», «Технології розробки веб-орієнтованих систем», «Основи проектування інформаційних систем», «Мережеві технології»,« Адміністрування інформаційних систем», «Основи безпеки інформаційних систем»,« Програмування веб-додатків». Дисципліни блоку Вlockchain: «Основи блокчейн», «Основи криптографії та криптоаналізу», «Смарт-контракти», «Платформи блокчейн і екосистеми блокчейн».
Базові дисципліни з прикладної математики: «Математичний аналіз», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Алгоритми і структури даних», «Комп’ютерна математика», «Методи обробки інформації», «Методи оптимізації», «Теорія прийняття рішень».

Після закінчення бакалаврату випускники працюють на посадах розробників і тестувальників ПЗ (Junior Developer, Junior QA).

Кваліфікація: бакалавр інформаційних систем та технологій

Освітньо-професійна програма
ОП «Програмне забезпечення інформаційних систем»

Список Дисциплін

Моделювання складних систем