Практично-орієнтоване навчання

На кафедрі програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління НТУ «ХПІ» реалізується нова освітня концепція – практично-орієнтований підхід до освіти. Ця програма спрямована на максимальне зближення студента, вишу і роботодавців. Студенти отримують можливість абсолютно легально поєднувати навчання і роботу – отримувати необхідні теоретичні знання і працювати в ІТ-компанії за обраним профілем.

Голова Навчально-Наукового Iнституту, проф., д.т.н. М.Д. Годлевський презентував досвід впровадження практично-орієнтованого підходу до освіти на кафедрі ПІІТУ, в результаті чого НТУ «ХПІ» отримав почесне звання «Лідер інновацій в освіті» на масштабній X міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

Суть практично-орієнтованого підходу полягає в такій організації навчального процесу в магістратурі, коли фундаментальна теоретична підготовка здійснюється на базі кафедри, а практична частина реалізується в рамках робочого процесу на підприємствах ІТ-галузі. Процес навчання організований таким чином, що студенти кафедри відвідують перші пари і займаються по суботах, а в решту часу – працюють на умовах повної зайнятості в ІТ-компанії або займаються внутрішніми проектами. Такий підхід до навчання повністю виправдав себе в європейських країнах, а його реалізація на нашій кафедрі вирішує такі актуальні завдання:
– адаптація професійних знань, умінь, навичок випускників до мінливих умов ринку праці;
– поліпшення практичної підготовки студентів старших курсів;
– підготовка фахівців, які відповідають кваліфікаційним вимогам роботодавців і професійним стандартам;
– підтвердження конкурентоспроможності випускника на ринку праці.

Для реалізації практично-орієнтованого підходу на кафедрі зроблені наступні кроки:
– розроблені нові навчальні плани;
– змінено графік навчального процесу;
– введено новий формат дипломного проектування;
– впроваджені інноваційні технології навчання;
– створені умови для успішного поєднання навчання і роботи.

Викладачі кафедри ПІІТУ НТУ «ХПІ», інших ЗВО та преставники ІТ-компаній обговорюють практично-орієнтований підхід до освіти

Практично-орієнтований підхід до навчання на кафедрі ПІІТУ допомагає студентам ефективно поєднати успішне навчання і продуктивну роботу, передбачає наступні результати:
– поєднання отримання теоретичних знань з практичним досвідом роботи;
– скорочення часу адаптації в умовах сучасного ринку праці на 2-3 роки;
– наявність у випускника офіційного стажу роботи, необхідного для подальшого професійного зростання.

У той же час, реалізація практично-орієнтованого підходу передбачає наступні переваги для ІТ-компаній:
– можливість впливати на навчальний процес для підготовки фахівця з тими знаннями, вміннями і компетенціями, які затребувані в сьогоднішніх умовах;
– можливість розвитку компанії (виконання нових проектів) за рахунок наявності кваліфікованого персоналу.

Що стосується освітньої системи в цілому, використання даного підходу відкриває для українських вишів наступні можливості:
– доступ до оперативної інформації про поточний стан робочих процесів у компаніях ІТ-галузі;
– підвищення якості освіти за рахунок оперативної корекції навчальних програм.