Аспірантура і докторантура

Метою освітньо-наукової програми є підготовка докторів філософії за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки», що передбачає отримання теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетенцій, достатніх для вироблення нових ідей, рішення комплексних наукових проблем в області комп’ютерних наук. А також оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне і практичне значення.

Навчальний план аспірантури передбачає наступні дисципліни професійної підготовки:
– «Інформаційно-аналітичні технології моніторингу та управління складними системами»;
– «Інформаційні технології моделювання керованих процесів в умовах невизначеності»;
– «Інформаційні технології інтелектуального управління та аналізу даних»;
– «Інформаційні технології стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами»;
– «Інформаційні технології моделювання та аналізу бізнес-процесів»;
– «Проблеми моделювання складних і надскладних механічних систем»;
– «Технології та засоби консолідації інформації»;
– «Системи штучного інтелекту» і ін.
Крім того, пропонуються наступні дисципліни за вибором аспіранта:
– «Сучасні інформаційні технології»;
– «Управління науковими проектами і програмами»;
– «Інтелектуальна власність в технологічних інноваціях»;
– «Спеціальні розділи математики для дослідників».

За останні роки аспірантами кафедри були успішно підготовлені і захищені наступні роботи:
– «Моделі і інформаційні технології відпрацювання на технологічність структури об’єктів складального процесу» (автор – І.С. Ямшанов, наук. кер. – д.т.н., проф. І.П. Гамаюн);
– «Моделі і інформаційна технологія трасування вимог у гнучких процесах розробки програмного забезпечення» (автор – Р.О. Гамзаєв, наук. кер. – д.т.н., проф. М.В. Ткачук);
– «Модель і інформаційна технологія управління якістю процесу розробки програмного забезпечення в умовах обмежених ресурсів» (автор – І.Л. Брагінський, наук. кер. – д.т.н., проф. М.Д. Годлевський);
– «Модель і інформаційна технологія стратегічного управління логістикою дістріб’юції» (автор – А.А. Станкевич, наук. кер. – д.т.н., проф. М.Д. Годлевський);
– «Моделі і інформаційні технології управління конкурентоспроможністю промислового виробництва» (автор – Н.Г. Фонта, наук. кер. – к.т.н., доц. В.Л. Лисицький);
– «Моделі та інструментальні засоби систем управління ІТ-інфраструктурою організацій» (автор – В.Є. Сокіл, наук. кер. –  д.т.н., проф. М.В. Ткачук);
–  «Моделі і інформаційні технології підтримки процесів вимірювань в системі управління якістю вищого навчального закладу» (автор – О.В. Янголенко, наук. кер. –  к.т.н., доц. О.Ю. Чередніченко);
– «Моделі і інформаційна технологія диспетчеризації руху для залізничного транспорту в умовах часових обмежень» (автор – Д. Б. Аркатов, наук. кер. – к.т.н., доц. О.Ю. Чередніченко);
– «Моделі та інструментальні засоби супроводу програмних систем на основі пост об’єктно-орієнтованих технологій» (автор – К.А. Нагорний наук. кер. – д.т.н., проф. М.В. Ткачук);
– «Інформаційна технологія розробки лінійки програмних продуктів на основі методів і засобів доменного моделювання» (автор – І.О. Мартінкус наук. кер. – д.т.н., проф. М.В. Ткачук);
– «Метод і моделі інформаційного скринінгу медичної документації в системах підтримки прийняття рішень з неоднозначною інформацією» (автор – К.В. Мельник, наук. кер. –  к.т.н., проф. О.Є. Голоскоков);
– «Моделі та інформаційні технології комплексного оцінювання складних багатоознакової об’єктів в задачах підтримки прийняття рішень» (автор – І.В. Лютенко, наук. кер. –  к.т.н., доц. О.Ю. Чередніченко).
– «Моделі та інформаційна технологія планування покращення якості процесу розробки програмного забезпечення» (автор – А.А. Голоскокова, наук. кер. – д.т.н., проф. М.Д. Годлевський).
– «Моделі та інформаційна технологія аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів складних систем» (автор – А.М. Копп, наук. кер. – к.т.н., доц. Д.Л. Орловський).
– «Моделі, методи та інформаційні технології інтелектуального аналізу бізнес-процесів» (автор – Р.І. Манєва, наук. кер. – к.т.н., доц. А.В. Шматко)
Також за останнi роки були пiдготовленi та успiшно захищенi наступнi докторскi диссертації:
– «Моделі, методи та інформаційні технології стратегічного управління розвитком підприємства» (автор – к.т.н., доц. В.В. Москаленко, науковий консультант – д.т.н., проф. М.Д. Годлевський);
– «Моделі, методи та інформаційні технології управління ефективністю і якістю в складних соціально-економічних системах» (автор – к.т.н., доц. О.Ю. Чередніченко, науковий консультант – д.т.н., проф. М .Д. Годлевський).

На даний момент у докторантурі кафедри ведеться підготовка наступних докторських дисертацій:
– «Методологія, моделі та інформаційні технології формування конструктивних рішень у завданнях багатокритеріального управління у розподілених технічних системах» (автор – к.т.н., проф. С. В. Шевченко, науковий консультант – д.т.н., проф. І.П. Гамаюн);
– «Методологічні основе і інформаційна технологія віртуального просування товарів та послуг на основі машинного навчання» (автор – к.т.н., доц. С. В. Орєхов, науковий консультант – д.т.н., проф. М.Д. Годлевський).

Надалі планується виконання кандидатських і докторських робіт спільно із закордонними партнерами і отримання PhD європейських вишів.