Дуальна освіта

На кафедрі програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління НТУ «ХПІ» реалізується нова освітня концепція – дуальний підхід до освіти. Ця програма спрямована на максимальне зближення студента, вишу і роботодавців. Студенти отримують можливість абсолютно легально поєднувати навчання і роботу – отримувати необхідні теоретичні знання і працювати в ІТ-фірмі за обраним профілем.

Голова Навчально-Наукового Iнституту, проф., д.т.н. М.Д. Годлевський в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка презентує досвід впровадження дуального підходу до освіти на кафедрі ПІІТУ НТУ «ХПІ».

Суть дуального підходу полягає в такій організації навчального процесу в магістратурі, коли фундаментальна теоретична підготовка здійснюється на базі кафедри, а практична частина реалізується в рамках робочого процесу на підприємствах ІТ-галузі. Процес навчання організований таким чином, що студенти кафедри відвідують перші пари і займаються по суботах, а в решту часу – працюють на умовах повної зайнятості в ІТ-компанії або займаються внутрішніми проектами. Такий підхід до навчання повністю виправдав себе в європейських країнах, а його реалізація на нашій кафедрі вирішує такі актуальні завдання:
– адаптація професійних знань, умінь, навичок випускників до мінливих умов ринку праці;
– поліпшення практичної підготовки студентів старших курсів;
– підготовка фахівців, які відповідають кваліфікаційним вимогам роботодавців і професійним стандартам;
– підтвердження конкурентоспроможності випускника на ринку праці.

Для реалізації дуального підходу на кафедрі зроблені наступні кроки:
– розроблені нові навчальні плани;
– змінено графік навчального процесу;
– введено новий формат дипломного проектування;
– впроваджені інноваційні технології навчання;
– створені умови для успішного поєднання навчання і роботи.

Викладачі кафедри ПІІТУ обговорюють дуальний підхід до освіти

Дуальний підхід до навчання на кафедрі ПІІТУ допомагає студентам ефективно поєднати успішне навчання і продуктивну роботу, передбачає наступні результати:
– поєднання отримання теоретичних знань з практичним досвідом роботи;
– скорочення часу адаптації в умовах сучасного ринку праці на 2-3 роки;
– наявність у випускника офіційного стажу роботи, необхідного для подальшого професійного зростання.

У той же час, реалізація дуального підходу передбачає наступні переваги для ІТ-компаній:
– можливість впливати на навчальний процес для підготовки фахівця з тими знаннями, вміннями і компетенціями, які затребувані в сьогоднішніх умовах;
– можливість розвитку фірми (виконання нових проектів) за рахунок наявності кваліфікованого персоналу.

Що стосується освітньої системи в цілому, використання даного підходу відкриває для українських вишів наступні можливості:
– доступ до оперативної інформації про поточний стан робочих процесів на фірмах ІТ-галузі;
– підвищення якості освіти за рахунок оперативної корекції навчальних програм.

Більш детально з освітнім планом магістратури на основі дуального підходу до освіти можна ознайомитися за посиланням.