Історія кафедри

Від розробки ПО бортових обчислювальних машин для балістичних ракет до ПО для великих ІТ-компаній

Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління (раніше – кафедра автоматизованих систем управління) успішно здійснює освітню діяльність більше 50 років – у 2014 році кафедра відзначила свій півстолітній ювілей. Свою історію вона веде з 1964 р, коли професор Харківського політехнічного інституту Арег Вагаршакович Дабагян спільно з генеральним конструктором КБ «Електроприладобудування» Володимиром Григоровичем Сергєєвим заснував кафедру, призначену для підготовки інженерів-дослідників у галузі автоматичного управління рухом. У 1977 році кафедру АУД було реорганізовано у кафедру АСУ, а у 2015 перейменовано на кафедру програмної інженерії та інформаційних технологій управління.

DabagyanПідготовка фахівців на кафедрі завжди здійснювалася за оригінальними навчальними планами. Такому підходу поклав початок А.В. Дабагян. Вперше в країні вивчення програмування на ЕОМ починалося з першого семестру навчання студентів.
У перші роки діяльності кафедри основним замовником НДР було КБ «Електроприладобудування», керівництво якого і виступило ініціатором створення кафедри АСУ. Колектив кафедри АСУ зумів показати себе висококваліфікованим і надійним партнером у вирішенні складних науково-технічних завдань, пов’язаних зі створенням систем управління технічними об’єктами, що експлуатувалися на землі і в космосі.

У 70-90 рр. кафедра плідно співпрацювала з НДІ Центром підготовки космонавтів ім. Ю.А. Гагаріна (м. Москва), КБ «Електроприладобудування» (м. Харків), Державним НДІ Цивільної авіації (м. Москва), НДІ ГА «Аеропроект» (м. Москва), НДІ «Агат» (м. Москва) та іншими провідними підприємствами галузі. З кінця 90-х рр. кафедра починає працювати з Державним департаментом страхового фонду документації України (м. Харків), укладаються господарські договори з підприємствами м. Харкова: КБ «Промавтоматика», ТОВ «АСУгазсервіс», регіональним газодобувним управлінням «Харківгазвидобування».

У 1964 р на кафедрі була відкрита аспірантура. До теперішнього часу на кафедрі підготовлено понад 120 кандидатів наук. Крім проф. А.В. Дабагяна, до 2010 р. дванадцять випускників і співробітників кафедри стали докторами наук. Серед них: М.Д. Годлевський – завідувач кафедри ПІІТУ, Б.І. Кузнєцов – завідувач відділу проблем магнітного поля Науково-технічного центру магнетизму технічних об’єктів Академії наук України, В.П. Аврамов – засновник кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин імені О.О. Морозова, Ю.Т. Костенко – ректор Харківського політехнічного університету, О.С. Куценко – завідувач кафедри системного аналізу та управління (1996-2021 рр.), В.Я. Заруба – завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, І.В. Кононенко – завідувач кафедри стратегічного управління (2000-2021 рр.), М.В. Ткачук – завідувач кафедри моделювання систем і технологій ХНУ імені В.Н. Каразіна, В.П. Суботович – професор кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ», І.П. Гамаюн і Л.А. Гамбаров – професора кафедри ПІІТУ НТУ «ХПІ» та інші науковці.

На сьогоднішній день кафедра веде науково-дослідні роботи за такими темами:
«Розробка моделей та інформаційно-аналітичних технологій планування поліпшення якості процесу розробки програмного забезпечення» (д.т.н., проф. М.Д. Годлевський);
«Моделі і методи дослідження і проектування складних систем» (д.т.н., проф. І.П. Гамаюн);
«Створення моделей і методів збору і автоматизованої обробки інформації та в веб-просторі» (к.т.н., доц. О.Ю. Чередниченко);
«Розробка програмних рішень для підвищення ефективності управління виробництвом паралельних процесів» (к.т.н., проф. С.В. Шевченко);
«Методи і засоби розробки програмного забезпечення з використанням корпоративних знань і якісної підготовки персоналу IT-компаній» (к.т.н., доц. В.Є. Сокол);
«Методичні засади підвищення ефективності математичного інструментарію вирішення завдань виробничо-транспортної логістики» (д.т.н., проф. Л.А. Гамбаров).
Одним з найважливіших аспектів діяльності кафедри, спрямованих на підвищення якості освіти та розширення спектру наукових досліджень, є співпраця з закордонними партнерами: з університетом з університетом м. Клагенфурта (Австрія), університетом Ліннеус (Швеція), Гамбургським технічним університетом (Німеччина), університет Париж-північ XIII (Франція), університетом Марібор (Словенія), університетом VSEM vs (Словаччина) і Познанським університетом економіки і бізнесу ( Польща). З 2015 р кафедра є партнером міжнародного освітнього проекту MASTIS.
У 2001 році за участю завідуючого кафедрою ПІІТУ М.Д. Годлевського і професора М.В.Ткачука, а також Голови Товариства Інформатики Німеччини (GI) професора Г. Майєра була організована конференція «Технологія інформаційних систем та її застосування» (ISTA), яка охоплювала широкий спектр найсучасніших інформаційних технологій. У ній взяли участь понад 100 вчених і фахівців з різних країн світу, в тому числі з Німеччини, Австрії, Великобританії, Данії, Італії, Росії, Словенії, Фінляндії. У наступні роки конференція ISTA проходила в Солт-Лейк Сіті (штат Юта, США), Веллінгтоні (Нова Зеландія), Клагенфурті (Австрія), Сіднеї (Австралія), Ялта (Україна).
З 2017 року кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління спільно з кафедрою інтелектуальних комп’ютерних систем НТУ «ХПІ» є співорганізатором міжнародної конференції Computational Linguistics and Intelligent Systems (CoLInS). Основна мета конференції – обговорення результатів останніх досліджень в області обробки природних мов і інтелектуальних систем.
З 2001 року на кафедрі АСУ функціонує Центр сучасних інформаційних технологій (IT-Центр). Основним завданням роботи IT-Центру є створення умов для успішного виконання пілотних проектів у сфері сучасних інформаційних технологій.
У 2006 року за участю кафедри АСУ було відкрито навчально-науково-виробничий комплекс «Силіконова долина», який покликаний дати можливість студентам і викладачам вишу без відриву від навчання або роботи взяти участь у втіленні реальних розробок і бізнес-проектів.
У 2006 – 2017 рр. в рамках співпраці кафедри з компанією Telesens функціонував навчально-науково-виробничий комплекс «Силіконова долина», де студенти і викладачі проходили практику.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку за 3-ма спеціальностями: «інженерія програмного забезпечення», «комп’ютерні науки» і «інформаційні системи і технології». У навчальному процесі кафедра реалізує інноваційні педагогічні технології.
Більше 15 років ведеться підготовка фахівців англійською мовою за фахом «інженерія програмного забезпечення». Впроваджено систему проектного навчання на базі Innovation Campus, де після відповідної підготовки студенти працюють над реальними проектами.
На базі магістратури кафедри реалізується унікальний проект – система дуального навчання (синтез теоретичної підготовки та оплачуваної практичної роботи), що дозволяє скоротити період адаптації випускника на ринку праці на 2-3 роки, придбати офіційний стаж роботи, необхідний для подальшого професійного зростання.
Високий рівень навчально-методичної роботи дозволяє забезпечувати працевлаштування випускників не тільки в провідні ІТ-компанії Харкова і України (понад 30 компаній різного масштабу: EPAM, Telesens, NIX Solutions, Sigma і інші), але і в ІТ-концерни міжнародного рівня (Google, Siemens, Facebook, Yandex). Викладачі кафедри ПІІТУ також поєднують педагогічну діяльність з роботою в ІТ-компаніях.
Основною метою кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління НТУ «ХПІ» завжди була фундаментальна підготовка фахівців в області інформаційних систем і технологій. Такий підхід був закладений в 60-70-их роках минулого століття і повністю виправдав себе в наступні роки. Багато випускників кафедри стали відомими вченими, викладачами вишів, керівниками великих підприємств і організацій, досягли значних успіхів в бізнесі.
Запорукою успіху кафедри в науці та освіті є: високий рівень підготовки студентів у галузі математики, інформатики та іноземних мов на основі ретельного відбору абітурієнтів; професіоналізм викладацького складу кафедри, який повністю сформований з кращих випускників; високий рівень оснащеності обчислювальною технікою.
Завдання кафедри ПІІТУ – підготовка кваліфікованих фахівців, що відповідають найвищим стандартам, і ось вже впродовж 55 років це завдання вирішується педагогічним колективом на найвищому рівні.