Міжнародні проекти

ERASMUS

Erasmus + – програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку проектів партнерства, мобільності і заходів в галузі вищої освіти, професійного навчання, підтримки молоді та спорту.

У сфері вищої освіти програма включає в себе наступні напрямки:

Key Action 1: Learning Mobility of Individuals – мобільність для студентів і викладачів;

Key Action 2: Cooperation for innovation and good practice – співпраця для розвитку потенціалу університетів Jean Monnet Activities – розвиток європейських досліджень.

Проект ЕС MASTIS “Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем”
561592-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-J

Сайт проекту: https://mastis.pro/

Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 – 31 вересня 2019
Цільова група: студенти, PhD, LLL
Отримувач гранту: Університет Ліон2 ім. Люм’єра, Франція
Координатор: Проф. Жан-Юг ШОША
Контакти: тел.: +33 6 78 98 12 06, факс: +33 4 72 71 98 44,
е-адреса: Jean-Hugues.Chauchat@univ-lyon2.fr
Координатор проекту від України: Проф. Ірина ЗОЛОТАРЬОВА,
Контакти: тел: +380677596158; +380997218145,
e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net

Мета та завдання проекту
Мета проекту полягає в покращенні магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; наданні можливості університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надати студентам уявлення про профілі різних робочих місць в галузі інформаційних систем для забезпечення можливості працевлаштування.
Напрями діяльності за проектом:
• аналіз вимог зацікавлених сторін до магістрів і перегляд поточного профілю компетенцій та навчальних програм в області інформаційних систем;
• розроблення нової компетенційно-орієнтованої навчальної програми на основі використання ECTS та Tuning методології;
• створення інноваційного академічного середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL;
• поширення і використання результатів проекту;
• забезпечення якості реалізації проекту і досягнення запланованих результатів

Результати діяльності партнерів проекту відображено та поширено на сайті проекту Mastis.
Результати діяльності кафедри ПIІТУ НТУ «ХПІ» в рамках даного проекту становлять:
1. Розроблено магістерську програму в області інформаційних систем відповідно до потреб світового ринку праці. (http://web.kpi.kharkov.ua/asu/wp-content/uploads/sites/109/2018/02/OSVITNO-PROFESIJNA-PROGRAMA.pdf)
• виконано аналіз вимог з підготовки магістрів в галузі ІС;
• (https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=fe2d07750274f369&page=view&resid=FE2D07750274F369!1564&parId=FE2D07750274F369!1543&authkey=!ACTxiROyEhHqhq8&app=Word)
• проведено анкетування роботодавців;
(https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACTxiROyEhHqhq8&cid=FE2D07750274F369&id=FE2D07750274F369%211578&parId=FE2D07750274F369%211543&o=OneUp, https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACTxiROyEhHqhq8&cid=FE2D07750274F369&id=FE2D07750274F369%211580&parId=FE2D07750274F369%211543&o=OneUp)
• розроблено механізм удосконалення навчальної програми.
(https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=fe2d07750274f369&page=view&resid=FE2D07750274F369!1608&parId=FE2D07750274F369!1544&authkey=!ACTxiROyEhHqhq8&app=PowerPoint)

2. Разом з партнерами доопрацьовано поточний профіль кваліфікації та навчальну програму в області інформаційних систем відповідно до рекомендацій Болонського процесу та Національної рамки кваліфікацій.
• профіль магістерської програми в галузі ІС; https://mastis.pro/wp-content/uploads/2018/06/MASTIS-WP3.-MASTER-in-IS-Degree-Profile_Ukraine.pdf
• розроблено навчальний план підготовки магістрів за спеціальність Інформаційні системи та технології http://web.kpi.kharkov.ua/asu/wp-content/uploads/sites/109/2018/02/NAVCHALNIJ-PLAN.pdf
• розроблено навчальний план для курсу «Бази даних та сховища даних» https://mastis.pro/wp-content/uploads/2018/06/MASTIS-WP2.-Data-Bases-and-Data-Warehouses.pdf
3. Розроблено та впроваджено нову компетентнісно-орієнтовану навчальну програму на основі використання ECTS та Tuning методології.
• проведено ліцензування нової навчальної програми для підготовки магістрів http://web.kpi.kharkov.ua/asu/specializacii-ua/
• виконані заходи щодо забезпечення якості виконання проекту (анкети для оцінювання студентів та експертів).
(https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=fe2d07750274f369&page=view&resid=FE2D07750274F369!1590&parId=FE2D07750274F369!1545&authkey=!ACTxiROyEhHqhq8&app=Word, https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=fe2d07750274f369&page=view&resid=FE2D07750274F369!1591&parId=FE2D07750274F369!1545&authkey=!ACTxiROyEhHqhq8&app=Word)
4. Створено інноваційне академічне середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки/перепідготовки, PhD, LLL.
MASTIS MOODLE onlineplatform
5. Поширення досвіду, отриманого за результатами проекту MASTIS
• Проведено педагогічний семінар “Прогресивні освітні технології – розповсюдження уроків, отриманих у MASTIS” https://mastis.pro/pedagogic-workshop-progressive-educational-technologies-disseminating-lessons-learned-on-mastis-at-ntu-khpi-1-3-february-2017/
• Організовано міжвузівський семінар (13 листопада 2017 року), на якому обговорювали тему “Проблеми підготовки фахівців у галузі інформаційних систем та технологій” https://mastis.pro/wp-content/uploads/2017/11/the-fifth-inter-university-workshop-NTU-Kh-Polytechnic-Institute-2-1.jpg
• Побудовано мережу стейкхолдеров-партнерів проекту, які приймали участь в обговоренні вимог ІТ ринку, компетенцій випускників вишів та оцінювали навчальні програми (https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACTxiROyEhHqhq8&cid=FE2D07750274F369&id=FE2D07750274F369%211575&parId=FE2D07750274F369%211543&o=OneUp, https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=fe2d07750274f369&page=view&resid=FE2D07750274F369!1666&parId=FE2D07750274F369!1554&authkey=!ACTxiROyEhHqhq8&app=Word, https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=fe2d07750274f369&page=view&resid=FE2D07750274F369!1668&parId=FE2D07750274F369!1554&authkey=!ACTxiROyEhHqhq8&app=Word)
http://asu.kh.ua/2016/11/realizaciya-proekta-mastis-sovmestno-s-kharkiv-it-cluster/
http://asu.kh.ua/2016/11/vstrecha-komandy-proekta-mastis-s-predstavitelyami-it-kompanij/
http://asu.kh.ua/2017/03/kafedra-piitu-prodolzhaet-realizaciyu-proekta-mastis/
• Підписано договори про співпрацю з новими ІТ компаніями, розширюється мережа партнерів (https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACTxiROyEhHqhq8&cid=FE2D07750274F369&id=FE2D07750274F369%211658&parId=FE2D07750274F369%211554&o=OneUp, https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACTxiROyEhHqhq8&cid=FE2D07750274F369&id=FE2D07750274F369%211664&parId=FE2D07750274F369%211554&o=OneUp )
6. Синергія з іншими міжнародними проектами НТУ “ХПІ”

7. Забезпечення візуалізації результатів впровадження проекту.
• (https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACTxiROyEhHqhq8&cid=FE2D07750274F369&id=FE2D07750274F369%211651&parId=FE2D07750274F369%211553&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACTxiROyEhHqhq8&cid=FE2D07750274F369&id=FE2D07750274F369%211799&parId=FE2D07750274F369%211546&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACTxiROyEhHqhq8&cid=FE2D07750274F369&id=FE2D07750274F369%211800&parId=FE2D07750274F369%211546&o=OneUp
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=fe2d07750274f369&page=view&resid=FE2D07750274F369!1644&parId=FE2D07750274F369!1553&authkey=!ACTxiROyEhHqhq8&app=PowerPoint
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=fe2d07750274f369&page=view&resid=FE2D07750274F369!1801&parId=FE2D07750274F369!1546&authkey=!ACTxiROyEhHqhq8&app=Word https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=fe2d07750274f369&page=view&resid=FE2D07750274F369!1654&parId=FE2D07750274F369!1553&authkey=!ACTxiROyEhHqhq8&app=Excel)

Всі результати НТУ»ХПІ» за проектом MASTIS можна переглянути тут(https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACTxiROyEhHqhq8&id=FE2D07750274F369%211541&cid=FE2D07750274F369)

В рамках Key Action 1 кафедра ПІІТУ активно співпрацює з Альпійсько-адріатичним університетом Клагенфурта: студенти кафедри мають можливість проходити стажування в цьому провідному європейському ВНЗ. Серед дисциплін, які вони вивчають на технічному факультеті цього університету наступні: «Технології семантичного Web-простору», «Інтероперабельність інформаційних систем», «Актуальні розділи інженерії програмних систем», а також інтенсивний курс німецької мови до відповідності рівню А1.

Діє програма подвійних дипломів з даним ЗВО, а також університетом Ліннеус м. Векше (Швеція) і з Вищою школою менеджменту і публічного адміністрування, м. Братислава (Словаччина).

На кафедрі також реалізований проект академічної мобільності Erasmus + KA 107 між НТУ «ХПІ» (кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління) і Познанським університетом економіки і бізнесу, який передбачає мобільність студентів і викладачів.

Крім того, діє програма кредитної мобільності з Маріборським університетом (Словенія), що дає можливість студентам і викладачам кафедри проходити стажування на факультеті організаційних наук, розташованим в місті Крань.

В рамках проекту кафедру ПІІТУ регулярно відвідують викладачі європейських вишів-партнерів, проводять лекції та семінари для студентів кафедри.