Науково-практичний семінар

У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» на кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій управління розпочав свою роботу міжвузівський науково-практичний семінар «Інформаційні технології моніторингу та підтримки прийняття рішень в складних системах».

На семінарі обговорюються актуальні проблемні питання використання інформаційних технологій в різних предметних областях: освіті, техніці, бізнесі, медицині і т.д. Науково-практичний семінар об’єднує провідних фахівців з різних вишів Харкова.

Семінар працює в двох основних напрямках:
– обговорення наукових досліджень за тематикою семінару;
– обговорення і експертиза актуальних проблем в галузі освіти, науки, техніки, бізнесу тощо.

Учасники семінару

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

1. Годлевський Михайло Дмитрович  Д.т.н., професор, завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
2. Чередніченко Ольга Юріївна  Д.т.н., професор, професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
3. Вовк Марина Анатоліївна  К.е.н., доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
4. Гамаюн Ігор Петрович Д.т.н., професор, професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
5. Гамбаров Леонід Арамович Д.т.н., професор, професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
6. Кононенко Ігор Петрович  Д.т.н., професор, завідувач кафедри стратегічного управління
7. Куценко Олександр Сергійович Д.т.н., професор,завідувач кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій
8. Любчик Леонід Михайлович  Д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних
9. Раскін Лев Григорович Д.т.н., професор, завідувач кафедри розподілених інформаційних систем та хмарних технологій
10. Ткачук Микола В’ячеславович Д.т.н., професор, завідуюча кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем
11. Шаронова Наталія Валеріївна Д.т.н., професор, професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»
1. Харченко В’ячеслав Сергійович Д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж.
2. Федорович Олег Євгенович Д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем
3. Вартанян Василь Михайлович Д.т.н., професор завідувач кафедри менеджменту
4. Туркін Ігор Борисович Д.т.н., професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення
5. Шостак Ігор Владимирович Д.т.н., професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНИКИ
1. Безкоровайний Володимир Валентинович Д.т.н., професор, професор кафедри системотехніки
2. Петров Костянтин Едуардович Д.т.н., професор, професор кафедри штучного інтелекту
3. Філатов Валентин Олександрович Д.т.н., професор, завідувач кафедри штучного інтелекту
4. Левикін Віктор Макарович Д.т.н., профессор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем
5. Чурюмов Генадій Іванович Д.фіз.-мат.н., професор, професор кафедри фізичних основ електронної техніки
6. Бодянський Євген Володимирович Д.т.н., професор, професор кафедри штучного інтелекту
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА
1. Жолткевич Григорій Миколайович Д.т.н., професор, декан факуль­тету математи­ки і інформа­тики
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. с. КУЗНЕЦЯ
1. Золотарьова Ірина Олександрівна К.е.н., доцент,  професор кафедри інформаційних систем
2. Руденко Олег Григорійович Д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем
3. Удовенко Сергій Григорович Д.т.н., професор, завідувач кафедри інформатики і комп’ютерної техніки
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
1. Нефьодов Леонід Иванович Д.т.н., професор, завідувач кафедри  автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій