НДР

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

На сьогоднішній день кафедра веде науково-дослідні роботи за такими темами:
«Розробка моделей та інформаційно-аналітичних технологій планування поліпшення якості процесу розробки програмного забезпечення» (д.т.н., проф. М.Д. Годлевський);
«Моделі і методи дослідження і проектування складних систем» (д.т.н., проф. І.П. Гамаюн);


«Створення моделей і методів збору і автоматизованої обробки інформації в веб-просторі» (к.т.н., доц. О.Ю. Чередниченко);
«Розробка програмних рішень для підвищення ефективності управління виробництвом паралельних процесів» (к.т.н., проф. С.В. Шевченко);
«Методи і засоби розробки програмного забезпечення з використанням корпоративних знань і якісної підготовки персоналу IT-компаній» (к.т.н., доц. В.Є. Сокіл);
«Методичні засади підвищення ефективності математичного інструментарію вирішення завдань виробничо-транспортної логістики» (д.т.н., проф. Л.А. Гамбаров).