НДР

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науково-дослідні роботи, що виконуються кафедрою ПІІТУ без фінансування в межах робочого часу на період 01.2021-12.2022 рік

К8010. Моделі, алгоритми та інформаційна технологія планування розвитку процесу розробки програмного забезпечення на основі моделі SPICE INT

№ ДР – 0121U108305 Науковий керівник: Годлевський М. Д., д-р техн. наук., проф., проф. кафедри ПІІТУ.

К8011. Моделі і методи аналізу та синтезу складних систем

№ ДР – 0121U108869 Науковий керівник: Гамаюн І. П., д-р техн. наук., проф., проф. кафедри ПІІТУ.

К8012. Розробка методів моніторингу актуальних даних в системах організаційного управління

№ ДР – 0121U108870 Науковий керівник: Чередніченко О.Ю., д-р техн. наук., доц, проф. кафедри ПІІТУ.

К8013. Розробка комплексу моделей управління динамічними системами в умовах невизначеності

№ ДР – 0121U08872 Науковий керівник: Москаленко В.В.,д-р техн. наук., доц., проф. кафедри ПІІТУ.

К8014. Методи та засоби розробки інтегрованого програмного комплексу для підвищення якості програмного забезпечення в непродуктових ІТ-компаніях

№ ДР – 0121U108971 Науковий керівник: Сокол В.Є., канд. техн. наук., доц., проф. кафедри ПІІТУ.

К8015. Розробка математичного та програмного забезпечення для оптимізації управління паралельними процесами виробництва і обслуговування

№ ДР – 0121U110944 науковий керівник: Шевченко С.В., канд. техн. наук., проф. кафедри ПІІТУ.