Спеціалізації

Освітні програми

Освітня програма «Програмне забезпечення інформаційних систем»
Програмне забезпечення інформаційних систем – це освітня програма спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», яка передбачає освітньо-професійну (1.5 року) і освітньо-наукову (1.9 року) програму навчання, спрямована на підготовку фахівців з розробки програмного забезпечення для спеціалізованих інформаційних систем з використанням сучасних технологій. Навчальна програма була розроблена на основі взаємодії кафедри ПІІТУ з провідними європейськими вузами Франції, Італії, Німеччини, Швеції, Ліхтенштейну, Норвегії, Словенії і Литви в рамках міжнародного проекту MASTIS.

Про освітню програму:
Метою освітньої програми є підготовка фахівців, орієнтованих на розробку, впровадження та експлуатацію інформаційних систем на рівні підприємства. Невід`ємною частиною програми є взаємодія з університетом Словаччини Школа економіки та менеджменту в публічному адмініструванні в Братиславі (VŠEMvs) в межах спільної програми подвійних дипломів.

Базові дисципліни освітньої програми: «Інтелектуальний аналіз даних та вилучення знань», «Розробка та впровадження інформаційних систем», «Управління проектами інформаційних систем», «Бази даних та сховища даних», «Безпека інформаційних систем», «Стратегія інформаційних систем», «Введення в DevOps», «ІТ-інфраструктура», «Аналіз та управління вимогами інформаційних систем».

Можлива участь в програмах подвійних дипломів з університетами Австрії, Швеції, Словаччини, Франції. Діє програма мобільності з вузами Словенії.

Після закінчення магістратури випускники працюють на посадах бізнес-аналітиків (Business Analyst), архітекторів (Architector, System Analyst), розробників ПЗ (Middle, Senior Developer), тестувальників (QA engineer), фахівців в галузі управління проектом по розробці ПО (Project Manager), системних інженерів (DevOps).

Кваліфікація: магістр з інформаційних систем та технологій.
Інформаційні системи та технології

Список Дисциплін

Розробка та впровадження ІС
Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»
Освітня програма спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає освітньо-професійну (1.5 року) і освітньо-наукову (1.9 року) програму навчання, спрямована на формування компетенцій з проектування, конструювання та тестування програмних систем в області веб-розробки, розробки сховищ даних, інтелектуального аналізу даних, комп’ютерних ігор тощо. Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Про освітню програму:
Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з проектування, розробки і дослідження програмних систем для різних предметних областей.

Базові дисципліни освітньої програми: «Архітектура та технології розподілених програмних систем», «Моделі та методи підтримки прийняття рішень», «Моделі та технології забезпечення безпеки програмних систем», «Аналіз та моделювання проблемно-орієнтованих програмних систем», «Основи проектування інтелектуальних систем», «Інтелектуальний аналіз даних та видобування знань», «Технології обробки великих даних».

Можлива участь в програмах подвійних дипломів з університетами Австрії, Швеції, Словаччини, Франції. Діє програма мобільності з вузами Словенії.

Після закінчення магістратури випускники працюють на наступних посадах бізнес-аналітиків (Business Analyst), архітекторів (Architector, System Analyst), розробників ПЗ (Middle, Senior Developer), тестувальників (QA engineer), фахівеців у галузі управління проектом з розробки ПЗ (Project Manager).

Кваліфікація: магістр інженерії програмного забезпечення

Програмне забезпечення інтелектуальних систем

Освітня програма «Комп'ютерні науки та інтелектуальні системи»
Освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» передбачає 2 спеціалізації.
Спеціалізація «Бізнес-аналітика інтелектуальних систем в програмній інженерії» спрямована на підготовку фахівців з розробки стратегії і тактики ведення бізнесу і формування відповідних вимог до інтелектуальної системи і способів їх реалізації.

Про освітню програму:
Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів в сфері бізнес-аналітики програмної інженерії – посередників між бізнесом та ІТ, що пропонують зміни в технологіях і процесах, які допоможуть реалізувати ключові завдання бізнесу.

Серед предметів цієї освітньої програми такі дисципліни: «Аналіз та управління вимогами», «Моделі і методи управління сучасними бізнес-системами», «Імітаційне моделювання та аналіз бізнес-систем і процесів», «Управління якістю в ІТ-проектах», «Інжиніринг і реінжиніринг бізнес-систем», «Інформаційні системи в менеджменті», «Хмарні обчислення», «Аналіз даних і технології Business Intellegence».

Спеціалізація «Управління проектами програмної інженерії» передбачає підготовку фахівців з планування, організації, управління і контролю трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів ІТ-проекту, спрямовану на ефективне досягнення його цілей.

Про освітню програму:
Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів, які займаються: формуванням команди розробників ПЗ в процесі виконання плану ІТ-проекту; визначенням критеріїв ефективності роботи; оцінкою процесів і продуктів проекту з використанням загальних методів управління, планування і контролю робіт.

Серед предметів цієї освітньої програми такі основні дисципліни: «Стандарти та методології управління ІТ-проектами», «Планування, виконання та завершення IT-проектів», «Методи оцінки трудомісткості IT-проектів», «Формування та розвиток команд IT-проектів», «Управління якістю в IT-проектах», «Управління ризиками», « Інформаційна безпека , «Управління ІТ стартапами », «Інформаційні технології управління IT-проектами».

Можлива участь в програмах подвійних дипломів з університетами Австрії, Швеції, Словаччини, Франції. Діє програма мобільності з вузами Словенії.

Після закінчення магістратури випускники працюють на наступних посадах бізнес-аналітиків (Business Analyst), архітекторів (Architector, System Analyst), розробників ПЗ (Middle, Senior Developer), тестувальників (QA engineer), фахівеців у галузі управління проектом з розробки ПЗ (Project Manager).

Кваліфікація: магістр комп’ютерних наук.
Бізнес-аналітика програмної інженерії