122 «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»

Освітня програма «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук

Освітньо-професійна програма (1 рік 4 місяці, 90 ECTS

Мета освітньої програми

Підготовка професіоналів у галузі комп’ютерних наук та інтелектуальних систем, здатних до самостійної науково-дослідної, виробничо-технологічної та організаційно-управлінської діяльності. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

Характеристика освітньої програми

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців у сфері комп’ютерних наук та інтелектуальних систем.

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки», яка передбачає поглиблене вивчення методів обчислюваного інтелекту та інтелектуального аналізу даних, моделей підтримки прийняття рішень, методів бізнес-аналізу та інформаційних технологій для розробки інтелектуальних систем, а також поглиблене вивчення іноземної мови у професійній та науковій діяльності.

Ключові слова: комп’ютерні науки, інтелектуальні системи, бізнес-аналітика, інформаційні технології.

Орієнтація на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками, участь в міжнародних програмах.

Практично-орієнтоване навчання, що передбачає практику в ІТ-компаніях та участь студентів у реальних проектах.

Можливість навчання англійською мовою.

Освітньо-професійна програма (1 рік 4 місяці)

Навчальний план (1 рік 4 місяці)

Силабуси дисциплін

Рецензії на освітню програму

Academy SMART (2023)
EPAM (2023)
NIX (2023)

Попередні редакції освітньої програми та навчального плану

ОНП 2023
Навчальний план 2023

Освітньо-наукова програма (1 рік 9 місяців, 120 ECTS

Мета освітньої програми

Підготовка професіоналів у галузі комп’ютерних наук та інтелектуальних систем, здатних до самостійної науково-дослідної, виробничо-технологічної та організаційно-управлінської діяльності. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

Характеристика освітньої програми

Освітньо-наукова програма підготовки фахівців у сфері комп’ютерних наук та інтелектуальних систем.

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки», яка передбачає поглиблене вивчення методів обчислюваного інтелекту та інтелектуального аналізу даних, моделей підтримки прийняття рішень, методів бізнес-аналізу та інформаційних технологій для розробки інтелектуальних систем, а також поглиблене вивчення іноземної мови у професійній та науковій діяльності.

Ключові слова: комп’ютерні науки, інтелектуальні системи, бізнес-аналітика, інформаційні технології.

Орієнтація на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками, участь в міжнародних програмах.

Практично-орієнтоване навчання, що передбачає практику в ІТ-компаніях та участь студентів у реальних проектах.

Можливість навчання англійською мовою.

Освітньо-наукова програма (1 рік 9 місяців)

Навчальний план (1 рік 9 місяців)

Силабуси дисциплін

Рецензії на освітню програму

Academy SMART (2023)
EPAM (2023)
NIX (2023)

Попередні редакції освітньої програми та навчального плану

ОНП 2023
Навчальний план 2023

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях та у інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств та організацій різних галузей національної економіки на посадах:

  • дослідник/науковець з даних (Data Scientist);
  • розробник інтелектуальних систем (Artificial Intelligence / Machine Learning Engineer);
  • науковий співробітник в галузі інтелектуальних систем (Artificial Intelligence / Machine Learning Research Scientist);
  • бізнес-аналітик (Business Analyst);
  • архітектор програмних систем (Software Architect);
  • фахівець з управління проєктами (Project Manager);
  • та на інших посадах, які пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.

Компанії-партнери
Університети-партнери
Міжнародні програми мобільності
Програми подвійних дипломів
Практично-орієнтована освіта

Громадське обговорення:

Обговорення змісту освітніх програм у 2024 році
Обговорення змісту освітніх програм у 2023 році
Обговорення змісту освітніх програм у 2021 році

Зворотний зв’язок