Методична діяльність

ОПП 174 Бакалаври (2023)ОПП 151 Бакалаври (2022)ОПП 151 Бакалаври (2019)ОПП 174 Магістри (2023)ОПП 151 PhD (2021)

Загальна характеристика освітньої програми:

Галузь знань: 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Назва освітньої програми: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Рівень підготовки: перший (бакалаврський)
Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Строк навчання: 4 роки (3 роки 10 місяців)

Документи для ознайомлення:
Стандарт вищої освіти – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Освітньо-професійна програма “Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування” – спеціальність 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”
Навчальний план 2023 – спеціальність 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”

Контроль якості освітнього процесу:
Результати опитування щодо якості освітнього процесу – весняний семестр 2023
Результати опитування щодо якості освітнього процесу – осінній семестр 2023Обов’язкові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”:

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Силабус
1. Загальна підготовка (ЗП)
ЗП01 Іноземна мова 12,0 PDF
ЗП02 Українська мова (професійного спрямування) 3,0 PDF
ЗП03 Історія та культура України 4,0 PDF
ЗП04 Вища математика 18,0 PDF
ЗП05 Загальна фізика 13,0 PDF
ЗП06 Екологія 3,0 PDF
ЗП07 Філософія 3,0 PDF
ЗП08 Правознавство 3,0 PDF
ЗП09 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика 3,0 PDF 1 PDF 2
ЗП10 Історія науки і техніки 3,0 PDF
ЗП11 Фізичне виховання 12,0 PDF
2. Спеціальна (фахова) підготовка (СП)
СП01 Нарисна геометрія та інженерна графіка 5,0 PDF
СП02 Програмування 9,0 PDF
СП03 Алгоритми та структури даних 5,0 PDF
СП04 Електротехніка та електромеханіка 5,0 PDF
СП05 Метрологія і основи вимірювань 6,0 PDF
СП06 Теорія ймовірностей 4,0 PDF
СП07 Теорія інформації 4,0 PDF
СП08 Основи електроніки 5,0 PDF
СП09 Теорія автоматичного керування 9,0 PDF
СП10 Основи проектування систем автоматизації 5,0 PDF
СП11 Надійність і діагностування систем автоматизації 3,0 PDF
СП12 Основи професійної безпеки та здоров’я людини 3,0 PDF
СП13 Технічні засоби автоматизації 6,0 PDF
СП14 Програмне забезпечення промислових контролерів 5,0 PDF
CП15 Організація баз даних 5,0 PDFВибіркові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” за освітніми траєкторіями:

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Силабус
1. Освітня траєкторія “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”
ВП1.01 Теорія цифрових автоматів 4,0 PDF
ВП1.02 Основи збору, обробки і передачі інформації 5,0 PDF
ВП1.03 Аналогова та цифрова мікро- та наноелектроніка 5,0 PDF
ВП1.04 Системи та мережі передачі даних 4,0 PDF
ВП1.05 Цифрова обробка сигналів 5,0 PDF
ВП1.06 Конструювання та технологія виробництва систем автоматики 4,0 PDF
ВП1.07 Автоматичні пристрої на основі надвеликих інтегральних схем 4,0 PDF
ВП1.08 Елементи і пристрої автоматики і систем керування 5,0 PDF
2. Освітня траєкторія “Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування”
ВП2.01 Типові технологічні об’єкти і процеси виробництв 9,0 PDF Сайт
ВП2.02 Прикладне програмне забезпечення 5,0 PDF Сайт
ВП2.03 Енергозберігаючі та природоохоронні системи 4,0 PDF Сайт
ВП2.04 Комп’ютерне моделювання процесів і систем 5,0 PDF Сайт
ВП2.05 Математичні методи оптимізації 3,0 PDF Сайт
ВП2.06 Монтаж, ремонт і наладка приладів і засобів автоматизації 3,0 PDF Сайт
ВП2.07 Автоматизація технологічних процесів і виробництв 4,0 PDF Сайт
ВП2.08 Основи систем автоматизованого проектування (САПР) 3,0 PDF СайтСлоти для дисциплін вільного вибору студента за професійним спрямуванням (ДВВ ПП) з окремого каталогу дисциплін:

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Контроль
ВК1 ДВВ ПП “Прикладне програмування” 8,0 Екзамен
ВК2 ДВВ ПП “Спеціалізоване” 4,0 Екзамен
ВК3 ДВВ ПП “Аналіз та моделювання об’єктів та процесів” 4,0 Екзамен
ВК4 ДВВ ПП “Економічний напрям” 3,0 ЗалікКаталог дисциплін для вільного вибору студента за професійним спрямуванням (ВВП):

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Силабус
ВВП01 Програмні засоби систем керування 4,0 PDF
ВВП02 Об’єктно-орієнтоване програмування 4,0 Сайт
ВВП03 Людино-машинний інтерфейс 4,0 Сайт
ВВП04 Комп’ютерна графіка 4,0 PDF
ВВП05 Комп’ютерно-інтегровані технології 4,0 Сайт
ВВП06 Прикладне програмування на Python 4,0 PDF
ВВП07 Теорія електричних та магнітних кіл 4,0 PDF
ВВП08 Технологічні вимірювання та прилади 4,0 Сайт
ВВП09 Чисельні методи 4,0 PDF
ВВП10 Мікропроцесорні засоби автоматики 4,0 PDF
ВВП11 Технологічні системи і комплекси 4,0 Сайт
ВВП12 Криптографічні засоби в інформаційно-комп’ютерних системах 4,0 PDF
ВВП13 Управління економічною безпекою підприємництва 3,0 Сайт
ВВП14 Економіка та управління інноваціями: європейський досвід 3,0 Сайт
ВВП15 Економіка інтелектуального бізнесу 3,0 Сайт

Загальна характеристика освітньої програми:

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Назва освітньої програми: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Рівень підготовки: перший (бакалаврський)
Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Строк навчання: 4 роки (3 роки 10 місяців)

Документи для ознайомлення:
Стандарт вищої освіти – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Освітньо-професійна програма (2022) – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Сертифікат про акредитацію – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (№ 7378, термін дії – до 26 березня 2025 року) (на сайті Навчального відділу)
Навчальний план 2022 – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Контроль якості освітнього процесу:
Результати опитування щодо якості освітнього процесу – весняний семестр 2023
Результати опитування щодо якості освітнього процесу – осінній семестр 2023Обов’язкові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”:

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Силабус
1. Загальна підготовка (ЗП)
ЗП01 Іноземна мова 12,0 PDF
ЗП02 Українська мова (професійного спрямування) 3,0 PDF
ЗП03 Історія та культура України 4,0 PDF
ЗП04 Вища математика 18,0 PDF
ЗП05 Загальна фізика 13,0 PDF
ЗП06 Екологія 3,0 PDF
ЗП07 Філософія 3,0 PDF
ЗП08 Правознавство 3,0 PDF
ЗП09 Історія науки і техніки 3,0 PDF
ЗП10 Фізичне виховання 12,0 PDF
2. Спеціальна (фахова) підготовка (СП)
СП01 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 5,0 PDF
СП02 Прикладна механіка 3,0 PDF
СП03 Інформатика 8,0 PDF
СП04 Інформаційні технології та програмування 5,0 PDF
СП05 Електротехніка та електромеханіка 6,0 PDF
СП06 Метрологія і основи вимірювань 6,0 PDF
СП07 Теорія ймовірностей 4,0 PDF
СП08 Теорія інформації 4,0 PDF
СП09 Електроніка і мікропроцесорна техніка 5,0 PDF
СП10 Теорія автоматичного керування 9,0 PDF
СП11 Надійність і діагностування систем автоматизації 3,0 PDF
СП12 Основи професійної безпеки та здоров’я людини 3,0 PDF
СП13 Технічні засоби автоматизації 6,0 PDF
СП14 Програмне забезпечення промислових контролерів 6,0 PDF
CП15 Організація баз даних 3,0 PDF
СП16 Основи проектування систем автоматизації 3,0 PDF
СП17 Економіка підприємства 3,0 PDF
СП18 Виробнича практика 6,0 PDF
СП19 Переддипломна практика 6,0 PDFВибіркові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” за освітніми траєкторіями:

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Силабус
1. Освітня траєкторія “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”
ВП1.01 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика 3,0 PDF
ВП1.02 Теорія цифрових автоматів 4,0 PDF
ВП1.03 Аналогова та цифрова мікро- та наноелектроніка 3,0 PDF
ВП1.04 Цифрова обробка сигналів 5,0 PDF
ВП1.05 Автоматичні пристрої на основі надвеликих інтегральних схем 4,0 PDF
ВП1.06 Основи збору, обробки і передачі інформації 4,0 PDF
ВП1.07 Системи та мережі передачі даних 4,0 PDF
2. Освітня траєкторія “Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування”
ВП2.01 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика 3,0 Сайт
PDF
ВП2.02 Хімія 3,0 Сайт
PDF
ВП2.03 Комп’ютерне моделювання процесів і систем 6,0 Сайт
PDF
ВП2.04 Математичні методи оптимізації 3,0 Сайт
PDF
ВП2.05 Монтаж, ремонт і наладка приладів і засобів автоматизації 3,0 Сайт
PDF
ВП2.06 Автоматизація технологічних процесів і виробництв 3,0 Сайт
PDF
ВП2.07 Основи систем автоматизованого проектування (САПР) 3,0 Сайт
PDF
ВП2.08 Енергозберігаючі та природоохоронні системи 3,0 Сайт
PDFКаталог дисциплін для вільного вибору студента за професійним спрямуванням (ВВП):

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Силабус
ВВП01 Об’єктно-орієнтоване програмування 6,0 Сайт
PDF
ВВП02 Типові технологічні об’єкти і процеси виробництв 1 4,0 Сайт
PDF
ВВП03 Типові технологічні об’єкти і процеси виробництв 2 5,0 Сайт
PDF
ВВП04 Прикладне програмне забезпечення 3,0 Сайт
PDF
ВВП05 Технологічні системи та комплекси 4,0 Сайт
PDF
ВВП06 Комп’ютерно-інтегровані технології 6,0 Сайт
PDF
ВВП07 Теорія електричних та магнітних кіл 5,0 PDF
ВВП08 Програмні засоби систем управліня 5,0 PDF
ВВП09 Конструювання та технологія виробництва систем автоматики 5,0 PDF
ВВП10 Комп’ютерна графіка 3,0 PDF
ВВП11 Мікропроцесорні засоби автоматики 4,0 PDF
ВВП12 Елементи і пристрої автоматики і систем керування 6,0 PDF

Загальна характеристика освітньої програми:

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Назва освітньої програми: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Рівень підготовки: перший (бакалаврський)
Строк навчання: 4 роки (3 роки 10 місяців)

Документи для ознайомлення:
Стандарт вищої освіти – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Освітньо-професійна програма (2019) – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Сертифікат про акредитацію – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (№ 7378, термін дії – до 26 березня 2025 року) (на сайті Навчального відділу)
Навчальний план 2021 – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Контроль якості освітнього процесу:
Результати опитування щодо якості освітнього процесу – весняний семестр 2023

Обов’язкові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”:

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Силабус
1. Загальна підготовка (ЗП)
ЗП01 Іноземна мова 8,0 PDF
ЗП02-і ЗП03-і Мова професійного навчання (ч.1-2) 10,0 PDF
ЗП02 Українська мова (професійного спрямування) 3,0 PDF
ЗП03 Філософія 3,0 PDF
ЗП04 ЗП05 ЗП06 Вища математика (ч.1-3) 18,0 PDF
ЗП07 Історія та культура України 4,0 PDF
ЗП08 ЗП09 ЗП10 Загальна фізика (ч.1-3) 13,0 PDF
ЗП11-і ЗП12-і ЗП13-і Українська мова як іноземна (ч.1-3) 9,0 PDF
ЗП11 Екологія 3,0 PDF
ЗП12 Правознавство 3,0 PDF
ЗП13 Іноземна мова 4,0 PDF
ЗП14 Історія науки і техніки 3,0 PDF
ЗП15 Фізичне виховання 12,0 PDF
2. Професійна підготовка (ПП)
ПП01 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 5,0 PDF
ПП02 Прикладна механіка 3,0 PDF
ПП03 Інформаційні технології і програмування 5,0 PDF
ПП04 Електротехніка та електромеханіка 6,0 PDF
ПП05 Метрологія і основи вимірювань 6,0 PDF
ПП06 Теорія ймовірностей 3,0 PDF
ПП07 Теорія інформації 4,0 PDF
ПП08 Електроніка і мікропроцесорна техніка 5,0 PDF
ПП09 ПП10 Теорія автоматичного керування (ч.1-2) 10,0 PDF PDF
ПП11 Надійність і діагностування систем автоматизації 5,0 PDF
ПП12 Основи професійної безпеки та здоров’я людини 3,0 PDF
ПП13 Технічні засоби автоматизації 6,0 PDF
ПП13 Програмне забезпечення промислових контролерів 6,0 PDF
ПП14 Економіка підприємства 3,0 PDF

Вибіркові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” за освітніми траєкторіями:

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Силабус
1. Освітня траєкторія “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”
ВБ1.01 Теорія цифрових автоматів 4,0 PDF
ВБ1.02 ВБ1.03 Інформатика (ч.1-2) 8,0 PDF PDF
ВБ1.04 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика 3,0 PDF
ВБ1.05 Теорія електричних та магнітних кіл 5,0 PDF
ВБ1.06 Програмні засоби систем управління 5,0 PDF
ВБ1.07 Конструювання та технологія виробництва систем автоматики 5,0 PDF
ВБ1.08 Елементи і пристрої автоматики і систем управління 5,0 PDF
ВБ1.09 Аналогова та цифрова мікро- та наноелектроніка 5,0 PDF
ВБ1.10 Комп’ютерна графіка 4,0 PDF
ВБ1.11 Автоматичні пристрої на основі надвеликих інтегральних схем 3,0 PDF
ВБ1.12 Цифрова обробка сигналів 5,0 PDF
ВБ1.13 Мікропроцесорні засоби автоматики 4,0 PDF
ВБ1.14 Основи збору, обробки і передачі інформації 4,0 PDF
ВБ1.15 Системи та мережі передачі даних 4,0 PDF
ВБ1.16 Спеціалізовані системи управління 4,0 PDF
ВБ1.17 Системи управління базами даних 4,0 PDF
2. Освітня траєкторія “Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування”
ВБ2.01 Хімія 3,0 Сайт
ВБ2.02 ВБ 2.03 Комп’ютерні технології та програмування (ч.1-2) 9,0 Сайт
ВБ2.04 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика 3,0 Сайт
ВБ2.05 Об’єктно-орієнтоване програмування 6,0 Сайт
ВБ2.06 ВБ 2.07 Типові технологічні об’єкти і процеси виробництв (ч.1-2) 9,0 Сайт
ВБ2.08 Комп’ютерно-інтегровані технології 5,0 Сайт
ВБ2.09 Організація баз даних 4,0 Сайт
ВБ2.10 Основи проектування систем автоматизації 4,0 Сайт
ВБ2.11 Прикладне програмне забезпечення 4,0 Сайт
ВБ2.12 Технологічні системи і комплекси 4,0 Сайт
ВБ2.13 Комп’ютерне моделювання процесів і систем 5,0 Сайт
ВБ2.14 Математичні методи оптимізації 3,0 Сайт
ВБ2.15 Монтаж, ремонт і наладка приладів і засобів автоматизації 3,0 Сайт
ВБ2.16 Автоматизація технологічних процесів і виробництв 4,0 Сайт
ВБ2.17 Основи систем автоматизованого проектування (САПР) 3,0 Сайт
ВБ2.18 Енергозберігаючі та природоохоронні системи 3,0 Сайт

Загальна характеристика освітньої програми:

Галузь знань: 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Назва освітньої програми: Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування
Рівень підготовки: другий рівень (магістерський)
Кваліфікація: Магістр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки
Строк навчання: 1,4 роки (1 рік 4 місяця)

Документи для ознайомлення:
Стандарт вищої освіти – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (10.08.2020 р. № 1022)
Освітньо-професійна програма “Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування” – спеціальність 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”
Навчальний план 2023 – спеціальність 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”

Контроль якості освітнього процесу:
(2023 рік – опитування заплановане)Обов’язкові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”:

Вибіркові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”:

Загальна характеристика освітньої програми:

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Назва освітньої програми: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Рівень підготовки: третій рівень (доктор філософії – PhD)
Кваліфікація: доктор філософії з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Строк навчання: 4 роки

Документи для ознайомлення:
Стандарт вищої освіти – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (05.09.2022 р. № 785)
Освітньо-наукова програма “Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування” – спеціальність 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”Обов’язкові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”: