Телекомунікації та радіотехніка

Кафедра «Автоматика та управління в технічних системах» проводить набір абітурієнтів на перший курс за за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка” (Спеціалізація “Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах” ).

Випускники спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» – це фахівці-розробники широкого профілю, підготовлені до роботи в таких напрямках:

  • засоби передачі інформації по каналах зв’язку в розподілених системах контролю і управління
  • системи віддаленої обробки даних і хмарні технології
  • системи автоматизованого тестового та функціонального діагностування, верифікації, валідації та сертифікації радіоелектронної техніки
  • інтегральні цифрові мережі передачі всіх видів інформації (мова, дані, відео)
  • проектування, розробка, налагодження локальних і глобальних комп’ютерних мереж
  • системи радіочастотної ідентифікації та Інтернет речей
  • захист інформації від перешкод і несанкціонованого доступу в телекомунікаційних мережах
  •  

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» , отримують глибоку підготовку як в питаннях електроніки, схемотехніки, програмування, так і в області теорії інформації та кодування, криптографії та захисту даних, методів розробки та експлуатації систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіо-, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, основ маршрутизації і адміністрування телекомунікаційних мереж, хмарних технологій та дистанційної обробки даних, особливості розробки та експлуатації мультисервісних мереж стільникового зв’язку 3-го і наступних поколінь.

Заняття проходять в сучасних лабораторіях і комп’ютерних класах, на спеціалізованих макетних і випробувальних стендах на базі сучасних мікроконтролерів і програмованих логічних інтегральних схем.

Сучасні методи і засоби телекомунікацій студенти вивчають в навчально-дослідної лабораторії телекомунікаційних систем. Наші студенти мають можливість отримувати практичні навички по роботі з сучасними телекомунікаційними системами на обладнанні фірми Iskratel (Словенія).

Студенти вивчають роботу цифрової станції передачі (АТС надана фірмою Monis)
Студенти вивчають роботу цифрової станції передачі (АТС надана фірмою Monis)

Випускаються нами фахівці особливо затребувані на підприємствах що займаються розробкою комп’ютерної, мікропроцесорної техніки, системами зв’язку, обробкою і передачею інформації.

Кращі студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі .

Дисципліни(бакалавр):

Дисципліни(магістр):