Качанов Петро Олексійович

Качанов П. О.

Завідуючий кафедрою:
доктор технічних наук, професор,
лауреат Державної премії України

Роб. тел.: 70-76-101
Електронна адреса: kpa@kpi.kharkov.ua

Організаційна діяльність:
Член Ради факультету, член Ради університету.
Голова спеціалізованої Ради по захисту дисертацій.

Викладацька діяльність:
Проводить лекційні та практичні заняття з фахових дисциплін:
“Моделювання і оптимізація систем управління”,
“Системний аналіз складних систем управління”,
“Системи управління електроприводами”,
“Спеціалізовані системи управління”,
“Цифрові системи управління”,
проводить ознайомлення студентів першого курсу з обраним напрямком навчаня на лекціях з дисципліни “Вступ до спеціальності”

Наукові інтереси:
Сучасні тенденції у сфері проектування та реалізації систем управління технічними об’єктами, систем автоматизації технологічних процесів на підприємстві.
Системи керування електроприводом, використання технологій енергозбереження та екологічної енергетики.

Останні публікації:
На сайті репозитарію НТУ “ХПІ”
У профілі Google Scholar
у базі “Український індекс наукового цитування”

Наукометричні дані:
Scholar | Scopus: 1 2 3 | ORCID