Вступ до аспірантури і докторантури

Інструкція по вступу до аспірантури і докторантури НТУ «ХПІ» тут