Методичне забезпечення ОПП Менеджмент підприємств та організацій

 

Методичне забезпечення спеціалізації  Менеджмент підприємств та організацій

Перший  (бакалаврський) рівень: 

Методичне забезпечення дисциплін

  Другий (магістерський) рівень:         

Методичне забезпечення дисциплін