Методичне забезпечення ОП Економіка

     Методичне забезпечення ОП Економіка

 

         Перший  (бакалаврський) рівень

Навчальний план Економіка 2019

Навчальний план Економіка 2020

Робочі програми навчальних дисциплін (РПНД)

Силабуси навчальних дисциплін

Методичне забезпечення проходження студентами практики

 

Другий (магістерський) рівень:

Навчальний план Економіка 2019

Навчальний план Економіка 2020

Робочі програми навчальних дисциплін (РПНД)

Силабуси навчальних дисциплін

Методичне забезпечення проходження студентами практики

 

                 Третій (доктора філософії) рівень вищої освіти

Навчальний план Економіка 2016

Навчальний план Економіка 2019

Робочі програми навчальних дисциплін (РПНД)

Силабуси навчальних дисциплін

Методичне забезпечення проходження аспірантами практики

Методичне забезпечення докторського іспиту зі спеціальності