Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин - Національний технічний університет  "Харківський політехнічний інститут"

ОПП для обговорення

ПРОЄКТ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»PDF

14.01.2020


ПРОЄКТ
ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»
третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю

051 – Економіка галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки⇒PDF

12.02.2021