ОПП для обговорення

ПРОЄКТ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»PDF

14.01.2020


ПРОЄКТ

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»
третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю

051 – Економіка галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки⇒PDF

          Пропозиції щодо проєкту ОНП Економіка PhD 2021 року PDF

          Витяг з протоколу засідання Правління Ради молодих вчених НТУ “ХПІ” щодо  проєкту ОНП Економіка 2021 року PDF

18.06.2021