Вісник НТУ ХПІ (Економічні науки)

Вісник Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут” (Економічні Науки)

2021 Вимоги до Оформлення Статті (PDF) (станом на 2022-11-02)

2021 Приклад Оформлення Статті (PDF)  (DOCx) (станом на 2022-11-02)