Склад Вченої рада факультету

ГЛАВЧЕВ Максим Ігорович
кандидат економічних наук, доцент
голова Вченої ради факультету
ГАВРИЛЕНКО Світлана Юріївна
доктор технічних наук, доцент
секретар Вченої ради факультету
БАЛЕВ Володимир Миколайович
кандидат технічних наук, доцент
професор кафедри інформаційно- вимірювальних  технологій і систем
БАЛЕНКО Олексій Іванович
кандидат технічних наук, доцент
заступник декана з виховної роботи
БРЕСЛАВЕЦЬ Віталій Сергійович
кандидат технічних наук, доцент
заступник декана із заочної та дистанційної форм навчання
БУЛЬБА Сергій  Сергійович
кандидат технічних наук
голова Ради молодих вчених факультету
Геворкян Юрій Левонович,
кандидат технічних наук, доцент
завідувач  кафедри вищої математики
ДЗЕВОЧКО Олександр Михайлович
кандидат технічних наук, доцент
доцент  кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу
ДМИТРІЄНКО Валерій Дмитрович
доктор технічних наук, професор
професор кафедри обчислювальної техніки та програмування
Євсіна Наталя Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри автоматики та управління в технічних системах
ЖАРОВА Дар’я Валеріївна
студент
голова студентської профспілкової організації факультету
ЖЕМЕЛКО Денис Дмитрович
студент
заступник голови студентської ради самоврядування
ЗАЙЦЕВ Сергій Костянтинович
студент
заступник голови студентської ради самоврядування;
ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович
доктор технічних наук, професор
вчений секретар НТУ «ХПІ»;
ЗАПОЛОВСЬКИЙ Микола Йосипович
кандидат технічних наук, професор
професор кафедри обчислювальної техніки та програмування
ЗИКОВ Ігор Семенович
кандидат технічних наук, доцент
професор кафедри обчислювальної техніки та програмування
ІВАШКО Андрій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент
професор кафедри автоматики та управління в технічних системах
КАЧАНОВ Петро Олексійович
доктор технічних наук, професор
завідувач кафедри автоматики та управління в технічних системах
КОЖЕВНІКОВ Георгій Костянтинович
кандидат технічних наук, доцент
завідувач кафедри розподілених інформаційних системи і хмарних технологій
КОНДРАШОВ Сергій Іванович
доктор технічних наук, професор
завідувач кафедри інформаційно- вимірювальних  технологій і систем
КОРОЛЬОВА Яна Юріївна
кандидат технічних наук
заступник декана факультету з методичної роботи
НИКИТИНА Людмила Олексіївна
кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри систем інформації ім.В.О.Кравця
ПЕТРОВСЬКА Інна Юріївна
аспірант
аспірант кафедри обчислювальної техніки та програмування
ПОДУСТОВ Михайло Олексійович
доктор технічних наук, професор
завідувач кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу
ПОРОШИН Сергій Михайлович
доктор технічних наук, професор
завідувач кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем
ПУСТОВОЙТОВ Павло Євгенович
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри систем інформації ім.В.О.Кравця
СЕМЕНОВ Сергій Геннадійович
доктор технічних наук, професор,
завідувач  кафедри «Обчислювальна техніка та програмування» ;
СКОРОДЄЛОВ Володимир Васильович
кандидат технічних наук, доцент
заступник декана факультету з навчальної роботи
СМОЛІН Юрій Олександрович
кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики
СТАТКУС Андрій Віталійович
кандидат технічних наук, доцент
професор кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем
СУЧКОВ Григорій Михайлович
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики
ФІЛАТОВА Ганна Євгенівна
доктор технічних наук, професор
заступник декана з наукової роботи
ЧЕРНИХ Олена Петрівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент
заступник декана по роботі з іноземними студентами
ЧІКІНА Наталія Олександрівна.
кандидат технічних наук, доцент
професор кафедри вищої математики
Шутинский Олексій Григорович
кандидат технічних наук, доцент
профорг факультету, доцент кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу