Науковий напрямок групи професора Д. В. Бреславського – це нелінійна механіка деформованого твердого тіла, зокрема – повзучість і довготривала міцність матеріалів та елементів конструкцій при температурах та навантаженнях, які статично та циклічно змінюються Група працює в тісному контакті з науковим напрямком професора…

Read More

Основні напрямки робіт, що проводяться науковою групою під керівництвом В.Б. Успенського – розробка математичних основ управління орієнтацією космічних літальних апаратів та питання створення навігаційних систем.

Read More

У 2009-2011 роках  групой студентів, що складається з С. А. Резника (І-24А), В. Н. Телеусова та  І. В. Фролова (І-24Б), під  керівництвом професора В. Б. Успенського і аспіранта О. Д. Асютіна була розроблена й апробована концепція програмного комплексу NaviCAD (рис.1) для проектування і верифікації математичного забезпечення навігаційних систем.        …

Read More

Студентами О. К. Звягінцевим (І-24А) і  М. В. Мельником (І-23А) під керівництвом професора В. Б. Успенського у  2008-2010 роки виконаний  проект «Створення стенду і методики ідентифікації параметрів моделей похибок  двохосьового мікроакселерометра ADXL203», пов’язаний з проблемою калібрування іинерціальних вимірювачів, що використовуються в складі інтегрованих інерціально-супутникових навігаційних систем. В процесі  роботи…

Read More