Вас вітає колектив кафедри комп’ютерного моделювання процесів і систем. Кафедра була створена в 1964 році для підготовки кадрів вищої кваліфікації, які володіли б як практичної інженерної підготовкою, так і фундаментальними знаннями в галузі математики та інформаційних технологій. Система навчання студентів, створена до того часу на інженерно-фізичному факультеті, стала використовуватися для підготовки інженерів – розробників систем управління різних літальних апаратів, в тому числі і космічних. На протязі минулих десятиліть кафедрою випущено понад півтори тисячі фахівців, які працюють на таких підприємствах, як НВО “ХАРТРОН-АРКОС”, завод ім. Шевченка, НДІ комплексної автоматизації, в університетах та наукових інститутах. В даний час кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю “Комп’ютерні науки”.

Сучасний розвиток інформаційних технологій вимагає наявності фахівців, здатних виконувати широкий спектр завдань, що знають різні системи, що мають широкий багаж знань у різних сферах, зв’язних з інформаційними технологіями, зокрема знань математичних дисциплін.

На кафедрі ведеться викладання самого широкого спектра сучасних дисциплін пов’язаних з інформаційними технологіями, таких як Бази даних та інформаційні системи, Internet-технології та їх мови програмування, Сучасні способи обробки розподілених даних, Системне програмування, Операційні системи, Основи API, Технологія програмування, Спеціалізовані СУБД , СУБД, Мультимедійні технології, Спеціальні мови програмування.

Студенти, що навчаються за фахом Комп’ютерні науки, вивчають не тільки інформаційні технології, але й різні математичні курси, такі як Математичний аналіз, Теорія ймовірностей, Диференціальні рівняння, Методи оптимізації, Теорія прийняття рішень та інші. Також вивчається ряд курсів, що мають на меті розширити знання студентів у галузі інформаційних технологій та їх додатків, такі як Теорія алгоритмів, Математичне та інформаційне забезпечення систем обробки складних сигналів, Методи та засоби розпізнавання образів.

Спільне вивчення математичних дисциплін і дисциплін, пов’язаних з інформаційними технологіями дозволяє готувати фахівців, які можуть вирішити цілий комплекс завдань в галузі розробки програмного забезпечення та інформаційних систем від проектування і побудови необхідних математичних моделей, до впровадження готових систем. Випускники кафедри володіють необхідним набором знань, для того, щоб вирішити наступні завдання: спроектувати інформаційну систему, побудувати необхідні математичні моделі, спроектувати і створити базу даних, розробити програмний продукт, здійснити введення його експлуатацію.

Завдяки такій підготовці випускники швидко знаходять собі роботу за фахом у державних і приватних підприємствах в нашій країні і за кордоном.

Основний науковий напрямок кафедри – розробка математичних моделей обробки складної інформації, такої як зображення в системах технічного зору.

В даний час викладачі та співробітники кафедри освоюють нові галузі впровадження наукових досягнень – застосування систем технічного зору на митниці (інтроскопія), при посадці літаків, на конвеєрних лініях. Дослідження ведуться також в області підвищення ефективності дистанційного навчання через Інтернет, створення електронних підручників, впровадження нових програмних технологій при створенні баз знань та експертних систем.