На початку 60-х років в період бурхливого розвитку ракетно-космічної галузі, в Харкові створюється потужна та перспективна організація КБ електроприладобудування, нині НВО “Хартрон”. Їй було доручено створення сучасних систем управління ракет – носіїв, а пізніше й космічних об’єктів.

На протягом більш ніж чверті століття цю організацію очолював відомий вчений, доктор технічних наук, академік, Лауреат Ленінської та Державної премій, двічі Герой Соціалістичної Праці Володимир Григорович Сергєєв.

Найбільший технічний вуз України ХПІ, при наявності в Харкові такої сучасної організації з великим науковим і технічним потенціалом, не міг залишитися осторонь і не прийняти участь в підготовці фахівців для аерокосмічної галузі. Тісна взаємодія КБ електроприладобудування і нашого інституту незабаром дало результати – в 1964 році на інженерно-фізичному факультеті відкривається спеціальність “Динаміка польоту та керування рухом ракет і космічних апаратів”.

Для забезпечення навчального процесу з цієї спеціальності 1 лютого 1964 року відкривається кафедра “Автоматичне керування рухом” (АУД). Вона зайнялася підготовкою інженерів-механіків-дослідників з зазначеної спеціальності. Завідувачем кафедри стає д.т.н., професор Арег Вагаршаковіч Дабагян.

Тоді ж, в 1964 г., між КБ електроприладобудування і ХПІ укладається договір про цільової підготовки фахівців інженерів-механіків-дослідників за фахом “Динаміка польоту та управління” для конструкторського бюро. В основу створення цієї спеціальності був покладений досвід підготовки інженерів-дослідників, випускалися на інженерно-фізичному факультеті кафедрами динаміки і міцності машин (на якій і працювала наукова група проф. А. В. Дабагяна) і фізики металів.

Починаючи з випуску 1968 року (група, яка була набрана на 3-й курс в 1964 г.), спеціальність “Динаміка польоту та управління” на сьогоднішній день закінчили понад 820 інженерів-дослідників. Більш ніж 130 випускників стали вченими – кандидатами і докторами наук, які працюють в різних галузях народного господарства України, в тому числі і в НТУ “ХПІ” (доктори технічних наук, професори М. Д. Годлевскій, А. С. Куценко, Є.Є . Александров, доктор економічних наук, професор В. Я. Заруба).

Більша частина випускників працює в НУО “Хартрон” (раніше КБ електроприладобудування). Вони складають основний інтелектуальний потенціал підприємства. Багато хто з них брали безпосередню участь у створенні систем управління ракет – носіїв і космічних апаратів для більш ніж 800 об’єктів (к.т.н. А. Н. Калногуз – перший заступник генерального директора, А. Я. Макаренко – с.н.с ., А. Г. Чігірев – директор з фінансів, к.т.н. Ю. А. Кузнецов – начальник сектору, Е. В. Галкін – нині директор з кадрів фірми “Вестрон”, В. П. Московченко – начальник сектору та багато інших).

Кафедра Cістем і процесів управління (до 2001 року – автоматичного управління рухом) була створена в 1964 році у зв’язку з актуальними потребами технічного прогресу і гострою необхідністю підготовки інженерів найвищого класу з фундаментальної механіко-математичної підготовкою.

У витоків створеної в ті роки спеціальності “Динаміка польоту та керування рухом ракет і космічних апаратів” стояли Герой Соціалістичної Праці, генеральний директор НВО “Електроприлад” академік В.Г. Сергєєв і доктор технічних наук, професор А. В. Дабагян – нині заслужений працівник народної освіти, почесний доктор НТУ “ХПІ”. Значний внесок у її становлення і розвиток внесли відомі вчені – лауреат Ленінської премії генеральний конструктор АТ “ХАРТРОН” Я.Е. Айзенберг, професора В. М. Щербина, В. П. Аврамов, які в різні роки працювали на кафедрі.

З 1977 року кафедру очолює лауреат Державної премії, заслужений працівник вищої школи України, почесний доктор НТУ “ХПІ”, доктор технічних наук, професор Є. Г. Голоскоков – відомий фахівець в галузі динаміки і міцності машин, а також управління рухомими об’єктами.

На протязі цих років кафедра організовує нові спеціальності, змінюється її назву, але незмінним залишається одне – високий рівень підготовки студентів. Кафедра веде роботу за спеціалізаціями: “Оптимізація та управління польотом” і “Організація та оптимальне управління технологічними процесами”.

За останні 30 років кафедра підготувала близько 600 інженерів-механіків-дослідників, з яких кандидатами наук стали більше 100 чоловік і шість чоловік – докторами наук. Випускники кафедри створюють унікальні системи управління для аерокосмічних об’єктів, об’єктів атомної енергетики, турбінобудування та інших наукомістких галузей. Цільовим чином готуються фахівці для базових підприємств АТ “ХАРТРОН” і ПО “Моноліт” (Харків). Серед відомих випускників кафедри професора М. Д. Годлевскій, В. Я. Заруба, А. С. Куценко, Е. Е. Александров, директор НВП “Хартрон-Аркос” А. Н. Колнагуз, колишній заступник директора НВО “Електроприлад” А . Борисівський і багато хто інші.

На кафедрі ведеться активна науково-дослідна робота. Основним науковим напрямком є “Алгоритмычне та програмне управління механічними системами та технологічними процесами”. Кафедра бере дієву участь у науково-дослідних роботах за програмою фундаментальних та пошукових досліджень (НАН України), програму створення систем управління аерокосмічними об’єктами.

Цікаві роботи виконуються на кафедрі у співпраці та за завданням КБ “Хартрон-Аркос”. Багато госпдоговірні теми, що розробляються спільно в рамках державної програми “Теоретичні основи проектування і створення перспективної авіаційно-космічної техніки”, впроваджені на підприємстві.

Кафедра успішно розвиває і вдосконалює міжнародні зв’язки. Так, на кафедрі проходять підготовку аспіранти та студенти з Китаю за фахом “Прикладна математика”.

Отримане студентами інфіза фундаментальне освіту за математичним та комп’ютерних дисциплін ось вже не один десяток років дозволяє їм стати фахівцями високої кваліфікації з потужним творчим потенціалом, мобільними в засвоєння нових знань та додатку своїх професійних сил у різних областях наукі.4

Кафедра комп’ютерного моделювання процесів і систем (нинішня назва кафедри) продовжує співпрацю з НПО “Хартрон” в справі підготовки кадрів, у тому числі і вищої кваліфікації, проводить наукові дослідження в галузі навігації і розробки систем управління космічних апаратів. За спеціальністю на кафедрі навчаються магістранти, аспіранти та докторанти, в тому числі й з далекого зарубіжжя. У 2003 році аспірант з Китайської Народної Республіки Лю Хуей захистив дисертацію на тему “Розробка ефективного гіросилового управління переорієнтацією пружного космічного літального апарата”.

Вченими кафедри проведені дослідження, пов’язані з розробками систем управління блоку “Зоря” – першого модуля міжнародної космічної станції “Альфа”, супутника “Аркон” та орбітальної сонячної обсерваторії.