Основу наукової роботи кафедри складає розробка методів, алгоритмів та програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання процесів, що відбуваються у сучасних машинобудівних, енергетичних та авіаційно-космічних конструкціях та системах, насамперед навігаційних та системах управління літальними апаратами.

Спеціалістами кафедри роглядається повний спектр задач, які постають при цьому – від математичних постановок задач, розробки нових методів, підходів, алгоритмів до розробки спеціалізованого програмного забезпечення.

Основні напрямки математичного та комп’ютерного моделювання:

Процеси деформування та руйнування в елементах конструкцій, які працюють в умовах високих температур (д.т.н.Бреславський Д.В., к.т.н. Татарінова О.А., к.т.н. Коритко Ю.М.,ас. Мєтельов В.О., ас. Пащенко С.О.)

Радіаційна повзучість та пухнення елементів ядерних реакторів (д.т.н.Бреславський Д.В., к.т.н. Коритко Ю.М., ас. Пащенко С.О.)

Газодинамічні процеси в турбінах та турбоустановках (к.т.н. Гризун М.М., ас. Карпік А.О. )

Процеси орієнтації та стабілізації космічних літальних апаратів (д.т.н. Успенський В.Б., к.т.н. Плаксій Ю.А.)

Термомеханічні процеси у корпусах літальних апаратів (д.т.н.Бреславський Д.В., к.т.н. Татарінова О.А., ас. Пащенко С.О.)

Кінематика роботів та маніпуляторів (д.т.н. Андрєєв Ю.М.)

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ:

безперервного лиття (д.т.н.Бреславський Д.В., к.т.н. Татарінова О.А.);

виготовлення профільних тонкостінних труб(д.т.н.Бреславський Д.В., ас. Мєтельов В.О.)

розповсюдження тепла у металургійних печах (д.т.н.Бреславський Д.В., ас. Пащенко С.О., ас. Козлюк А.В.)

руху та динаміки сільскогосподарської техніки (д.т.н.Андрєєв Ю.М.)

розробка САЕ/САD программ для автоматизованого проектування коксових батарей (д.т.н. Бреславський Д.В.)

 

НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ:

Інтегровані інерціально-супутникові навігаційні системи (д.т.н. Успенський В.Б., к.т.н. Багмут І.О., к.т.н. Хацько Н.Є., Некрасова М.В. )

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В АВТОНОМНИХ ПРИЛАДАХ ТА СИСТЕМАХ:

Управління космічними літальними апаратами за допомогою бесплатформних астроінерціальних блоків, побудованих на базі волоконно-оптичних гіроскопів (д.т.н. Успенський В.Б., к.т.н. Багмут І.О.)

Динамічні та ударні процеси й руйнування накопичувачів на жорстких магнітних дисках (д.т.н.Бреславський Д.В., к.т.н. Наумов І.В.)

Розповсюдження тепла у волоконно-оптичних гіроскопах (д.т.н.Бреславський Д.В., Счастливець К.Ю., ас. Пащенко С.О., ас. Козлюк А.В.)

Віброізоляція приладів (д.т.н.Андрєєв Ю.М.)

  У Вас є питання щодо вступу?

  Задайте їх прямо зараз! І ми відповімо найближчим часом!
    Зв’язатися з нами