Під час роботи проекту було створено концепцію, документ оцінки ризиків, встановлені характеристики ВЕУ, визначено місцезнаходження; визначено габаритні розміри елементів конструкції та побудовано ескізи; побудовано складання конструкції ВЕУ та креслення елементів моделі; спроектовано геометричну модель ферми вітроенергетичної установки у програмному комплексі ANSYS;

система управления

проведено дослідження реалізації дії одиничної сили визначення напружено – деформованого стану конструкції; знайдено власні частоти коливань ферми за різних умов завдання маси, та побудовано форми власних коливань; досліджено напружено-деформований стан лопаті вітроколеса в умовах зовнішнього навантаження; розроблено модель лопаті ВЕУ засобами програмного комплексу SolidWorks;

система управлениярозраховані вітряні навантаження на лопаті вітроколеса, виконаний розрахунок міцності лопатей, отримані епюри розподілу напруги за критерієм Мізеса; Було обрано генератор і розраховано потужності, що виробляється в середньому на день і на місяць; написана програма для аналізу вітру у вибраній місцевості: обчислення середньої швидкості, повторюваності напрямів, обчислення кількості днів без вітру, побудові троянди вітрів та прогнозування майбутніх значень часового ряду;

система управленияпроаналізовано роботу пристрою зміни кута атаки пропелерів ВЕУ в залежності від сили вітру, і встановлено, що збільшуючи кут атаки, можна збільшити потужність ВЕУ; було створено web-додаток для управління проектом; розроблено програму для техніко-економічного обґрунтування, проаналізовано всі витрати та доходи, визначено вартість створення ВЕУ та термін її окупності.