Студентами О. К. Звягінцевим (І-24А) та В. Н. Мельником (І-23А) під керівництвом професора В.Б. Успенського у 2008-2010 роках виконано проект “Створення стенду та методики ідентифікації параметрів моделей помилок двовісного мікроакселерометра ADXL203”, пов’язаний з проблемою калібрування інерційних вимірювачів, що використовуються у складі інтегрованих інерційно-супутникових навігаційних систем. Під час роботи студентами створено експериментальний стенд (рис. 1) та методику визначення інструментальних похибок мікроакселерометра серії ADXL203 на низькоточному лабораторному обладнанні.

Экспериментальная установка

Рис 1. Експериментальна установка

Розроблено та досліджено методику визначення масштабного коефіцієнта перетворення інформації, зміщення нуля, параметрів неспіввісності акселерометрів; визначено необхідні умови експерименту; отримані експериментальні дані; розроблено та реалізовано методику обробки та верифікації даних та оцінку ефективності результатів.