Дипломи за спеціальністю

  • Спеціаліст

Системне проектування – це міждисциплінарна методологія побудови інтелектуальних середовищ, призначених для розв’язання задач дослідження та проектування складних об’єктів (систем, процесів) різної фізичної природи за допомогою комп’ютерних засобів та за активної участі людей (експертів, аналітиків, інженерів, дослідників, проектувальників тощо). Спеціаліст з системного проектування займається розв’язанням спектру задач, пов’язаних зі збором корисних даних для поставленої мети, іх аналізом, побудовою методів та моделей обробки цих даних, розробкою варіантів структур та архітектурних рішень, які реалізують ціль проектування. Об’єктом дослідження в системному проектуванні є різноманітні об’єкти, які підпадають під категорію складних систем та процесів, такі як інформаційні середовища (наприклад, розподілені компьютерні системи, семантичні Веб- та Грід-мережі), об’єкти наукових досліджень (наприклад, космічні чи біологічні об’єкти), складні технічні системи (наприклад, інтегральні єлектронні схеми чи гібірідні електронно-механічні системи), екологічні системи, технологічні чи бізнес-процеси тощо. Таким чином, результати системного проектівання в одних випадках можуть бути представленими у вигляді конкретних проектних технічних рішень, а в інших – у вигляді певних узагальнень, прогнозів чи рекомендацій, побудованих на основі збору та обробки великих обсягів ланих та їх інтелектуального аналізу із використанням автоматизованих компютерних засобів.