Осінній семестр

Спеціальність «113 Прикладна математика» (2-6 курс),

Спеціалізація «Комп’ютерне моделювання процесів та систем»

 

1 курс

 

Група І-26А

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Самостійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Історія України 3,0 90,0 2 32,0 16,0   16,0 58,0 Екзамен Реферат
2 Іноземна мова 2,0 60,0 2 32,0 16,0   16,0 28,0 Залік  
3 Математичний аналіз.
Частина 1
6,0 180,0 6 96,0 48,0   48,0 84,0 Екзамен Розрахункове завдання
4 Алгебра та геометрія 4,0 120,0 4 64,0 32,0   32,0 56,0 Екзамен Розрахункове завдання
5 Математична логіка 4,0 120,0 4 64,0 32,0   32,0 56,0 Екзамен Розрахункове завдання
6 Програмування.

Частина 1

5,0 150,0 5 80,0 32,0 48,0   70,0 Екзамен Розрахункове завдання
7 Програмне забезпечення 4,0 120,0 4 64,0 32,0 32,0   56,0 Залік Реферат
8 Фізичне виховання 2 60,0         32 28 Залік  

2 курс

Група І-25А

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кред-итів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Практичні
1 Філософія 3,0 90,0 2 32,0 16,0 0,0 16,0 58,0 Екзамен Реферат
2 Дискретна математика 7,0 210,0 6 80,0 48,0 0,0 32,0 130,0 Екзамен Розрахунково-графічне завдання
3 Математичний аналіз. Частина 3 6,0 180,0 6 96,0 48,0   48,0 84,0 Екзамен Розрахункове завдання
4 Диференціальні рівняння 5,0 150,0 5 80,0 48,0 0,0 32,0 70,0 Екзамен Розрахункове завдання
5 Алгоритми і структури даних 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0 0,0 72,0 Екзамен Реферат
6 Психологія 2,0 60,0 2,0 32,0 16,0 0,0 16,0 28,0 Залік Реферат
7 Додаткові розділи диференціальних рівнянь 2,0 60,0 1 16,0 0,0 0,0 16,0 44,0 Залік  
8 Фізичне виховання 2 60,0         32 28 Залік  

 

3 курс

Група І-24А

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Політологія 2,0 60,0 2 32,0 16,0 0,0 16,0 28,0 Залік  
2 Математична статистика 3,0 90,0 3 48,0 32,0 0,0 16,0 42,0 Екзамен Розрахункове завдання
3 Методи обчислень 6,0 180,0 5 80,0 32,0 32,0 16,0 100,0 Екзамен Курсова робота
4 Теорія керування 5,0 150,0 3 48,0 32,0 16,0 0,0 102,0 Екзамен Розрахункове завдання
5 Аналіз даних 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0 0,0 72,0 Залік Розрахункове завдання
6 Соціологія 2,0 60,0 2 32,0 16,0 0,0 16,0 28,0 Залік Реферат
7 Теоретична та аналітична механіка. Частина 2 6,0 180,0 4 64,0 32,0 16,0 16,0 116,0 Екзамен Розрахункове завдання
8 Історія науки і техніки 2,0 60,0 2 32,0 16,0 0,0 16,0 28,0 Залік Реферат
9 Фізичне виховання 2 60,0         32 28 Залік  

 

4 курс

Група І-23А

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Рівняння математичної фізики 5,0 150,0 3 48,0 32,0 0,0 16,0 102,0 Екзамен Розрахункове завдання
2 Дослідження операцій 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0 0,0 72,0 Екзамен Розрахункове завдання
3 Економіка промисловості 2,0 60,0 2 32,0 32,0 0,0 0,0 28,0 Залік  
4 Обробка зображень та мультимедіа 3,0 90,0 2 32,0 32,0 0,0 0,0 58,0 Екзамен Розрахункове завдання
5 Додаткові розділи методів оптимізації 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0 0,0 72,0 Залік Реферат
6 Варіаційне числення 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0 0,0 72,0 Залік Реферат
7 Динаміка твердого тіла 4,0 120,0 4 64,0 32,0 16,0 16,0 56,0 Екзамен Курсова робота
8 Системне програмування 4,0 120,0 4 64,0 32 32 0 56,0 Залік Розрахункове завдання
9 Фізичне виховання 2 60,0         32 28 Залік  

 

5 курс

Група І-22А

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Організація виробництва і маркетинг 2,0 60,0 2 32,0 16,0   16,0 28,0 Залік Реферат
2 Цивільний захист 1,0 30,0 1 16,0     16,0 14,0 Залік Реферат
3 Моделювання та аналіз складних систем 5,0 150,0 4 64,0 32,0 32,0   86,0 Екзамен Курсова робота
4 Сучасна теорія керування 5,0 150,0 5 80,0 64,0 16,0   70,0 Екзамен Розрахункове завдання
5 Спостерігаючі пристрої та адаптивні фільтри 4,0 120,0 4 64,0 32,0 32,0   56,0 Екзамен Розрахункове завдання
6 Механіка польоту. Частина 1 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0   72,0 Екзамен Розрахункове завдання
7 Інтегральні рівняння 2,0 60,0 2 32,0 16,0   16,0 28,0 Залік Розрахункове завдання
8 Математичні методи аеродинаміки.

Частина 1

4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0   72,0 Екзамен Розрахункове завдання

 

 

6 курс

Група І-21А, магістри

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Сучасні проблеми прикладної та комп’ютерної математики 5,5 165,0 3 48,0 32,0   16,0 117,0 Екзамен Розрахункове завдання
2 Методи обчислювального експерименту 5,5 165,0 3 48,0 32,0   16,0 117,0 Екзамен Розрахункове завдання
3 Надійність, контроль та діагностика інформаційних систем 5,5 165,0 3 48,0 32,0   16,0 117,0 Екзамен Розрахункове завдання
4 Дисципліна 1 за вибором 3,0 90,0 2 32,0 32,0     58,0 Залік  
5 Дисципліна 2 за вибором 3,0 90,0 2 32,0 32,0     58,0 Залік  
6 Дисципліна 3 за вибором 3,0 90,0 2 32,0 32,0     58,0 Залік  
7 Дисципліна 4 за вибором 3,0 90,0 2 32,0 32,0     58,0 Залік  

 

Весняний семестр

Спеціальність «113 Прикладна математика»,

Спеціалізація «Комп’ютерне моделювання процесів та систем»

 

1 курс

Група І-26А

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Українська мова 3,0 90,0 2 32,0     32,0 58,0 Екзамен  
2 Іноземна мова 2,0 60,0 2 32,0 16,0   16,0 28,0 Залік  
3 Математичний аналіз.

Частина 2

6,0 180,0 6 96,0 48,0   48,0 84,0 Екзамен Розрахункове завдання
4 Лінійна алгебра 4,0 120,0 4 64,0 32,0   32,0 56,0 Екзамен Розрахункове завдання
5 Архітектура обчислювальних систем 3,0 90,0 3 48,0 32,0 16,0   42,0 Залік Реферат
6 Програмування.

Частина 2

5,0 150,0 5 80,0 32,0 48,0   70,0 Екзамен Розрахункове завдання
7 Дискретна математика 5,0 150,0 5 80,0 48,0   32,0 70,0 Екзамен Розрахункове завдання
8 Фізичне виховання 2 60,0         32 28 Залік  

2 курс

Група І-25А

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Українська мова за професійним спрямуванням. Частина 2 1,0 30,0 1 16,0 0,0 0,0 16,0 14,0 Залік Реферат
2 Історія української культури 2,0 60,0 2 32,0 16,0 0,0 16,0 28,0 Екзамен Реферат
3 Теорія ймовірностей 5,0 150,0 4 64,0 32,0 0,0 32,0 86,0 Екзамен Курсова робота
4 Функціональний аналіз 4,0 120,0 3 48,0 32,0 0,0 16,0 72,0 Екзамен Реферат
5 Математичні методи обчислювальної геометрії та комп’ютерної графіки 4,0 120,0 4 64,0 32,0 32,0 0,0 56,0 Залік Розрахункове завдання
6 Комп’ютерні мережі 3,0 90,0 2 32,0 32,0 0,0 0,0 58,0 Залік Реферат
7 Теорія функцій комплексної змінної 4,0 120,0 2 32,0 16,0 0,0 16,0 88,0 Залік Реферат
8 Основи економічної теорії 2,0 60,0 2 32,0 16,0 0,0 16,0 28,0 Залік Реферат
9 Теоретична та аналітична механіка. Частина 1 5,0 150,0 4 64,0 32,0 16,0 16,0 86,0 Екзамен Розрахункове завдання
10 Фізичне виховання 2 60,0         32 28 Залік  

 

3 курс

Група І-24А

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Українська мова за професійним спрямуванням.

Частина 3

1,0 30,0 1 16,0 0,0 0,0 16,0 14,0 Екзамен Реферат
2 Екологія 2,0 60,0 2 32,0 16,0 16,0 0,0 28,0 Залік  
3 Безпека життєдіяльності 1,5 45,0 1 16,0 8,0 8,0 0,0 29,0 Залік Реферат
4 Охорона праці 1,5 45,0 1 16,0 8,0 8,0 0,0 29,0 Екзамен  
5 Бази даних та інформаційні системи 6,0 180,0 4 64,0 32,0 32,0 0,0 116,0 Екзамен Реферат
6 Методи оптимізації 6,0 180,0 5 80,0 48,0 32,0 0,0 100,0 Екзамен Курсова робота
7 Математичне моделювання 5,0 150,0 4 64,0 32,0 32,0 0,0 86,0 Екзамен Реферат
8 Випадкові процеси 5,0 150,0 4 64,0 32,0 32,0 0,0 86,0 Екзамен Розрахункове завдання
9 Правознавство 2,0 60,0 2 32,0 16,0 0,0 16,0 28,0 Залік Реферат
10 Фізичне виховання 2 60,0         32 28 Залік  

 

4 курс

Група І-23А

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Теорія та методи прийняття рішень 5,0 150,0 4 48,0 24,0 24,0 0,0 102,0 Екзамен  
2 Чисельні методи математичної фізики 3,0 90,0 5 60,0 36,0 0,0 24,0 30,0 Екзамен  
3 Чисельні методи оптимального управління 4,0 120,0 6 72,0 36,0 24,0 12,0 48,0 Екзамен  
4 Методи проектування програмного забезпечення 2,0 60,0 3 36,0 12,0 24,0 0,0 24,0 Залік  
5 Основи теорії коливань 3,0 90,0 3 36,0 24 12 0 54,0 Залік  
6 Основи інтернет-технологій 2,5 75,0 3 36,0 12 24 0 39,0 Залік  

 

5 курс

Група І-22А

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Інтелектуальна власність 2,0 60,0 2 32,0 16,0   16,0 28,0 Залік Реферат
2 Основи охорони праці в галузі 1,0 30,0 1 16,0 16,0     14,0 Залік Реферат
3 Нелінійні процеси і моделі 5,0 150,0 4 64,0 32,0 32,0   86,0 Екзамен Курсова робота
4 Штучні нейронні мережі 4,0 120,0 4 64,0 32,0 32,0   56,0 Екзамен Розрахункове завдання
5 Механіка польоту. Частина 2 4,0 120,0 4 64,0 48,0   16,0 56,0 Екзамен Розрахункове завдання
6 Математичні методи аеродинаміки. Частина 2 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0   72,0 Екзамен Розрахункове завдання
7 Навігація і навігаційні системи 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0   72,0 Залік Розрахункове завдання