Спеціальність « 122 Комп’ютерні науки»,

Спеціалізація «Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем»

1 курс

Група І-26Б

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Історія України 3,0 90,0 2 32,0 16,0   16,0 58,0 Екзамен Реферат
2 Іноземна мова 2,0 60,0 2 32,0 16,0   16,0 28,0 Залік  
3 Математичний аналіз. Частина 1 5,0 150,0 5 80,0 48,0   32,0 70,0 Екзамен Розрахункове завдання
4 Алгебра та геометрія 4,0 120,0 4 64,0 32,0   32,0 56,0 Екзамен Розрахункове завдання
5 Математична логіка 4,0 120,0 4 64,0 32,0   32,0 56,0 Залік Розрахункове завдання
6 Фізика 4,0 120,0 4 64,0 32,0   32,0 56,0 Екзамен Розрахункове завдання
7 Програмування.

Частина 1

5,0 150,0 5 80,0 32,0 48,0   70,0 Екзамен Розрахункове завдання
8 Фізичне виховання 2 60,0         32 28 Залік  

 

2 курс

Група І-25Б

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Філософія 3,0 90,0 2 32,0 16,0 0,0 16,0 58,0 Екзамен Реферат
2 Теорія ймовірностей та математична статистика. Частина 1 3,0 90,0 3 48,0 32,0   16,0 42,0 Залік Розрахункове завдання
3 Математична логіка та теорія алгоритмів. Частина 1 4,0 120,0 3 48,0 32,0   16,0 72,0 Екзамен Розрахункове завдання
4 Диференціальні рівняння 4,0 120,0 4 64,0 32,0   32,0 56,0 Екзамен Розрахункове завдання
5 Програмування: Об’єктно-орієнтоване програмування 5,0 150,0 4 64,0 32,0 32,0   86,0 Екзамен Курсова робота
6 Психологія 2,0 60,0 2,0 32,0 16,0 0,0 16,0 28,0 Залік Реферат
7 Обчислювальні методи 9,0 270,0 6 96,0 32,0 48,0 16,0 174,0 Екзамен Розрахункове завдання
8 Фізичне виховання 2 60,0         32 28 Залік  

 

3 курс

Група І-24Б

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Політологія 2,0 60,0 2 32,0 16,0 0,0 16,0 28,0 Залік Реферат
2 Операційні системи та системне програмування. Частина 2 4,0 120,0 4 64,0 32,0 32,0   56,0 Екзамен Розрахункове завдання
3 Бази даних та інформаційні системи. Частина 2 4,0 120,0 3 48,0 16,0 32,0   72,0 Екзамен Курсова робота
4 Методи оптимізації та дослідження операцій. Частина 1 3,0 90,0 3 48,0 32,0 16,0   42,0 Екзамен Розрахункове завдання
5 Аналіз даних 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0   72,0 Екзамен Розрахункове завдання
6 Соціологія 2,0 60,0 2 32,0 16,0 0,0 16,0 28,0 Залік Реферат
7 Моделювання динамічних та електротехнічних систем 5,0 150,0 3 48,0 32,0 16,0   102,0 Екзамен Розрахункове завдання
8 Теорія керування 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0   72,0 Екзамен Розрахункове завдання
9 Історія науки і техніки 2,0 60,0 1 16,0 16,0     44,0 Залік Реферат
10 Фізичне виховання 2 60,0         32 28 Залік  

 


4 курс

Група І-23Б

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Проектування програмних систем 4,0 120,0 4 64,0 32,0 32,0   56,0 Екзамен Розрахункове завдання
2 Розподілені інформаційно-аналітичні системи 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0   72,0 Екзамен Розрахункове завдання
3 Обробка зображень та мультимедіа 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0   72,0 Екзамен Курсова робота
4 Захист інформації 4,0 120,0 4 64,0 32,0 32,0   56,0 Екзамен  
5 Правознавство 2,0 60,0 2 32,0 16,0   16,0 28,0 Залік Розрахункове завдання
6 Теорія інформації та кодування 6,0 180,0 4 64,0 32,0 16,0 16,0 116,0 Залік Розрахункове завдання
7 Додаткові розділи дослідження операцій 5,0 150,0 4 64,0 32,0 32,0   86,0 Екзамен  
8 Курсова робота за фахом 1,0 30,0           Залік  
9 Фізичне виховання 2 60,0         32 28 Залік  

 

 

5 курс

Група І-22Б

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Організація виробництва і маркетинг 2,0 60,0 2 32,0 16,0   16,0 28,0 Залік Реферат
2 Цивільний захист 1,0 30,0 1 16,0     16,0 14,0 Залік Реферат
3 Цифрові системи управління 5,0 150,0 5 80,0 32,0 32,0 16,0 70,0 Екзамен Курсова робота
4 Програмування у комп’ютерних мережах 5,0 150,0 4 64,0 32,0 32,0   86,0 Екзамен Розрахункове завдання
5 Програмування 3d графіки. Частина 1 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0   72,0 Екзамен Розрахункове завдання
6 Системи автоматичного і автоматизованого контролю і управління 6,0 180,0 5 80,0 32,0 32,0 16,0 100,0 Екзамен Розрахункове завдання
7 Програмування мобільних пристроїв 4,0 120,0 4 64,0 32,0 32,0   56,0 Залік Розрахункове завдання

 

 

 

6 курс

Група І-21Б, магістри

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Сучасні проблеми і методи математичного та  комп’ютерного моделювання 5,5 165,0 3 48,0 32,0   16,0 117,0 Екзамен Розрахункове завдання
2 Системний аналіз та дослідження операцій 5,5 165,0 3 48,0 32,0   16,0 117,0 Екзамен Розрахункове завдання
3 Методи синтезу і оптимізації систем управління 5,5 165,0 3 48,0 32,0   16,0 117,0 Екзамен Розрахункове завдання
4 Дисципліна 1 за вибором 3,0 90,0 2 32,0 32,0     58,0 Залік  
5 Дисципліна 2 за вибором 3,0 90,0 2 32,0 32,0     58,0 Залік  
6 Дисципліна 3 за вибором 3,0 90,0 2 32,0 32,0     58,0 Залік  
7 Дисципліна 4 за вибором 3,0 90,0 2 32,0 32,0     58,0 Залік  

Весняний семестр

Спеціальність « 122 Комп’ютерні науки»,

Спеціалізація «Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем»

1 курс

Група І-26Б

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Українська мова 3,0 90,0 2 32,0     32,0 58,0 Екзамен  
2 Іноземна мова 2,0 60,0 2 32,0 16,0   16,0 28,0 Залік  
3 Математичний аналіз.

Частина 2

4,0 120,0 4 64,0 32,0   32,0 56,0 Екзамен Розрахункове завдання
4 Лінійна алгебра 4,0 120,0 4 64,0 32,0   32,0 56,0 Екзамен Розрахункове завдання
5 Архітектура обчислювальних систем 4,0 120,0 4 64,0 32,0 32,0   56,0 Залік Розрахункове завдання
6 Програмування.

Частина 2

6,0 180,0 5 80,0 32,0 48,0   100,0 Екзамен Розрахункове завдання
7 Дискретна математика. Частина 1 5,0 150,0 5 80,0 48,0   32,0 70,0 Екзамен Розрахункове завдання
8 Фізичне виховання 2 60,0         32 28 Залік  

 

2 курс

Група І-25Б

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Українська мова (за професійним спрямуванням). Частина 2 1,0 30,0 1 16,0 16,0     14,0 Залік Реферат
2 Теорія ймовірностей та математична статистика. Частина 2 4,0 120,0 4 64,0 32,0 32,0   56,0 Екзамен Розрахункове завдання
3 Математична логіка та теорія алгоритмів. Частина 2 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0   72,0 Екзамен Розрахункове завдання
4 Інформаційні мережі 4,0 120,0 3 48,0 16,0 32,0   72,0 Екзамен Реферат
5 Операційні системи та системне програмування.

Частина 1

4,0 120,0 3 48,0 32,0   16,0 72,0 Екзамен Курсова робота
6 Історія української культури 2,0 60,0 2 32,0 16,0   16,0 28,0 Екзамен Реферат
7 Бази даних та інформаційні системи. Частина 1 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0   72,0 Екзамен Розрахункове завдання
8 Основи економічної теорії 2,0 60,0 2 32,0 16,0   16,0 28,0 Залік Реферат
9 Кросплатформне  програмування 5,0 150,0 3 48,0 32,0 16,0   102,0 Залік Розрахункове завдання
10 Фізичне виховання 2 60,0         32 28 Залік  

3 курс

Група І-24Б

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Українська мова (за професійним спрямуванням). Частина 3 1,0 30,0 1 15,0 15,0     15,0 Екзамен Реферат
2 Методи оптимізації та дослідження операцій. Частина 2 3,0 90,0 3 45,0 30,0 15,0   45,0 Екзамен Розрахункове завдання
3 Безпека життєдіяльності 1,5 45,0 1 15,0 8,0 7,0   30,0 Залік Реферат
4 Основи охорони праці 1,5 45,0 1 15,0 8,0 7,0   30,0 Екзамен Реферат
5 Паралельні та розподілені обчислення 4,0 120,0 4 60,0 30,0 30,0   60,0 Екзамен Розрахункове завдання
6 Програмування та підтримка веб-застосувань 4,0 120,0 4 60,0 30,0 30,0   60,0 Екзамен Курсова робота
7 Методика викладання математики та інформатики 2,0 60,0 2 30,0 15,0 15,0   30,0 Екзамен Реферат
8 Математичні основи комп’ютерної графіки 4,0 120,0 4 60,0 30,0 15,0 15,0 60,0 Залік Розрахункове завдання
9 Основи Інтернет-технологій 4,0 120,0 4 60,0 30,0 30,0   60,0 Залік Розрахункове завдання
10 Фізичне виховання 2 60,0         32 28 Залік  

 

 

4 курс

Група І-23Б

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Платформи корпоративних інформаційних систем 3,0 90,0 2 24,0 12,0 12,0   66,0 Екзамен Розрахункове завдання
2 Інтелектуальні інформаційні системи 4,0 120,0 5 60,0 36,0 24,0   60,0 Екзамен  
3 Теорія програмування 4,0 120,0 3 36,0 24,0 12,0   84,0 Екзамен  
4 Тестування програмних систем 2,0 60,0 3 36,0 24,0 12,0   24,0 Екзамен  
5 Основи комп’ютерної алгебри 3,0 90,0 5 60,0 36,0 24,0   30,0 Залік  
6 Об’єктно орієнтоване моделювання 2,0 60,0 3 36,0 24,0 12,0   24,0 Залік  
7 Системний аналіз та теорія прийняття рішень 4,0 120,0 3 36,0 24,0 12,0   84,0 Екзамен Розрахункове завдання

5 курс

Група І-22Б

 

Назва

дисципліни

Загальний обсяг Аудиторні Само-стійна робота Контроль Індиві-дуальні завдання
Кре-дитів ECTS Годин Кре-дитів Всього Лекції Лабо-раторні Прак-тичні
1 Інтелектуальна власність 2,0 60,0 2 32,0 16,0   16,0 28,0 Залік Реферат
2 Основи охорони праці в галузі 1,0 30,0 1 16,0 16,0     14,0 Залік Реферат
3 Системи з самоорганізацією 3,0 90,0 3 48,0 32,0 16,0   42,0 Залік Розрахункове завдання
4 Програмування 3d графіки. Частина 2 3,0 90,0 3 48,0 32,0 16,0   42,0 Екзамен Розрахункове завдання
5 Технології Web-програмування 6,0 180,0 5 80,0 32,0 48,0   100,0 Екзамен Курсова робота
6 Штучні нейронні мережі 4,0 120,0 3 48,0 32,0 16,0   72,0 Екзамен Розрахункове завдання
7 Системний аналіз та дослідження операцій 5,0 150,0 4 64,0 32,0 32,0   86,0 Екзамен Розрахункове завдання
8 Управління проектами в сфері інформаційних технологій 3,0 90,0 3 48,0 32,0 16,0   42,0 Екзамен Розрахункове завдання